Έργα 3,1 εκατ. ευρώ στο Εξοικονομώ ΙΙ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη οχτώ (8) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.157.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους:

Δήμος Καβάλας, 600.000 ευρώ, Ενεργειακή Ανασυγκρότηση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Καβάλας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Δήμος Ναυπλιέων, 400.000 ευρώ, Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ναυπλιέων

Δήμος Θάσου, 400.000 ευρώ Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Λιμεναρίων και Δημοτικού Σχολείου Θάσου

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, 400.000 ευρώ Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές – κτιριακό συγκρότημα 1ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Δήμος Σκύδρας 399.999,33 ευρώ Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Γυμνασίου Σκύδρας

Δήμος Νίκαιας –Αγ. Ιωάννη Ρέντη 398.973,15 ευρώ Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη (Δημοτική Ενότητα ΑΓ.Ι.Ρέντη)

Δήμος Ναυπακτίας 398.286,51 ευρώ Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Ναυπακτίας

Δήμος Αλμωπίας 160.000 ευρώ Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γενικό Λύκειο Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας

Σύνολο 3.157.258,99 ευρώ

Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται:

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας
• Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• Νέες θέσεις εργασίας. Αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης των πράξεων, με ορίζοντα υλοποίησης των έργων έως το τέλος του 2015.

Απάντηση