Έκθεση: Η εξέλιξη της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency – EEA) συνέταξε έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ του 1990 και του 2013, η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Ευρώπη των 28 αυξήθηκε κατά 25%, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,2%.
Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις βελτιώσεις στον τομέα της βιομηχανίας (1,9% ετησίως) και τα νοικοκυριά (1,6% ετησίως). Ο ρυθμός βελτίωσης ήταν χαμηλότερος στον τομέα των μεταφορών (0,9% ετησίως) και ακόμη χαμηλότερος στον τομέα των υπηρεσιών (0,4% ετησίως). Το ήμισυ των κερδών της αποδοτικότητας που επιτεύχθηκε από τις τεχνολογικές καινοτομίες στον οικιακό τομέα, αντισταθμίστηκε από την αύξηση του πλήθους των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται καθώς και από τα μεγαλύτερα σπίτια.
Στο ακόλουθο δυναμικό γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μεταβολή από το 1990 μέχρι το 2013 ανά τομέα:

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 31232″][/images_grid]
Η ενεργειακή κατανάλωση στα νοικοκυριά για τις Ευρωπαϊκές χώρες, αποτυπώνεται παρακάτω (γράφημα + πίνακας):

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 31233″][/images_grid]

Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα εδώ.

Απάντηση