Έκθεση “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ενέργεια-Θέρμανση-Μόνωση”: Ολοκληρωμένα σύγχρονα & οικονομικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Στις 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η «1η Έκθεση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ενέργεια-Θέρμανση-Μόνωση» στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η Έκθεση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ενέργεια-Θέρμανση-Μόνωση είναι η πρώτη διοργάνωση, η οποία μέσα από οργανωμένα τετραήμερα EVENT, επιδιώκει να φέρει σε άμεση επαφή καταναλωτές της Αττικής με: ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και έμπειρους τεχνικούς.

Σκοπός της έκθεσης είναι να σας προσφέρει έναν οικονομικό και άκρως αποδοτικό τρόπο διάθεσης των προϊόντων σας, έτσι ώστε κάθε ευρώ πού δαπανάται να αποδίδει τα μέγιστα. Θα παρέχονται κατάλληλα οργανωμένες αίθουσες για τη διοργάνωση. Στην Έκθεση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ συμμετέχουν εταιρείες που μπορούν να προτείνουν ολοκληρωμένα σύγχρονα και οικονομικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως στους τομείς: Θέρμανση και ψύξη, Μόνωση και στεγάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες: Buildings Under Construction
website: www.buc.gr
facebook: https://www.facebook.com/BuildingsUnderConstruction
linkedin: Οικοδομικές Πληροφορίες www.buc.gr
twitter: @OikodomikaNea
email: [email protected]
Επικ.: 2117705011-2117709950-2117706292

Απάντηση