Άλλα 1.250 Πάρκα ΑΠΕ για την Παραγωγή Ιανουαρίου 2015 Εξοφλεί ο ΛΑΓΗΕ

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση, από το ΛΑΓΗΕ, τιμολογίων ΑΠΕ για παραγωγή Ιανουαρίου 2015. Με τις εν λόγω εντολές θα εξοφληθούν επί πλέον 1.250 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 36.408,87 € (θα έχει δηλαδή εξοφληθεί το 88% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).

Απάντηση