2015

Μείωση της ενσωματωμένης ενέργειας στα κτήρια

Η ενσωματωμένη ενέργεια στα υλικά των κτηρίων μελετάται τις τελευταίες δεκαετίες σε μια προσπάθεια συσχετισμού των υλικών και της διαδικασίας παραγωγής, κατασκευής και χρήσης με το περιβαλλοντικό τους κόστος.