2020

Προϊόντα Εταιρειών Αλουμινίου (έτος 2020)

Μακεδονική Πανίδης: Νέες χειρολαβές ΗΑ-2105 & ΗΑ-1705

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων προϊόντων στην Μακεδονική Πανίδης Α.Β.Ε.Ε συνεχίζεται σύμφωνα με το ετήσιό της πλάνο. Οι νέες χειρολαβές ΗΑ-1705 & ΗΑ-2105 για επάλληλα συρόμενα, δίνουν λύσεις σε μια ακόμη ανάγκη...