Η Ιαπωνία τριπλασιάζει την Ενέργεια που παράγει από ΑΠΕ έως το 2030

Η Ιαπωνία έχει τη δυνατότητα μέχρι το 2030 να τριπλασιάσει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (ηλιακή και αιολική κυρίως ενέργεια), σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της χώρας.Η καθαρή ενέργεια – ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική, ενέργεια παραγώμενη από βιομάζα και ενέργεια των ωκεανών – θα μπορούσαν να αποφέρουν από 241,4 έως 356,6 τεραβατώρες, μέχρι το 2030 ανάλογα με τις πολιτικές για την ενέργεια, που θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με έκθεση, που δημοσίευσε το υπουργείο στις αρχές του μήνα.

Η Ιαπωνία παράγει ήδη περίπου 116,1 τεραβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών Mitsubishi για λογαριασμό του Ιαπωνικού υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η ηλιακή παραγωγή μπορεί να αυξηθεί από 77,7 τεραβατώρες, σε 128 τεραβατώρες σε διάστημα 15 ετών, όπως έδειξε η έκθεση, αλλά και η αιολική, συμπεριλαμβανομένων και των υπεράκτιων συστημάτων, μπορεί επίσης να ανέλθει από 41σε 64,6 τεραβατώρες.

Απάντηση