Υπογράφεται τις επόμενες ημέρες η υπουργική απόφαση για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

υπουργική-απόφαση-απε

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να υπογραφεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, η απόφαση η οποία θα αφορά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την εγκατάσταση νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Στόχος είναι να τηρηθούν, κατά το δυνατόν, τα αρχικά χρονοδιαγράμματα της Ρυθμιστικής Αρχές Ενέργειας (ΡΑΕ) ώστε, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση, να διεξαχθεί ο πρώτος διαγωνισμός στα μέσα του καλοκαιριού, ή έστω στις αρχές του φθινοπώρου.

Η επιτυχία των επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών κρίνεται κρίσιμη για την ομαλή εξέλιξη της αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και την εφαρμογή της εθνικής κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής.

Η επικείμενη υπουργική απόφαση θα βασιστεί στη σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ. Μάλιστα, στελέχη του υπουργείου αναφέρουν ότι εξετάζουν τις ενστάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) και του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) αν και, όπως τονίζουν, οι αλλαγές δεν θα είναι σημαντικές.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΣΕΦ επισημαίνουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για την επιτυχή διενέργεια των διαγωνισμών, τη βιωσιμότητα των έργων και την υγιή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου. Επιγραμματικά, τα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, μεταξύ άλλων, είναι αντίθετα στην επιβολή του ποσοστού 80% υπερκάλυψης της δημοπρατούμενης ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι αν η ισχύς που προκηρύσσεται είναι 1.000 MW, τότε θα πρέπει να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ώριμα έργα συνολικής ισχύος πάνω από 1.800 MW προκειμένου να επιλεγούν τελικά έργα ισχύος 1.000 MW. «Ένα τέτοιο υπερβολικό ποσοστό, μειώνει τις προοπτικές ανάπτυξης και τις επενδύσεις. Δεν πρέπει να υιοθετηθεί. Αν είναι ανάγκη, μπορούμε να δούμε αλλαγές στο μοντέλο των διαγωνισμών προκειμένου να επιτυγχάνεται ο ζητούμενος ανταγωνισμός αλλά να μην θίγεται η ανάπτυξη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος.

Επίσης, η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά να διατεθεί επαρκής χρόνος και πόροι στους Διαχειριστές ώστε να ανταποκριθούν στο αυξημένο ενδιαφέρον που αναμένεται για χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Επισημαίνει ακόμη την ανάγκη, πριν τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού, να ληφθεί ειδική μέριμνα για την Πελοπόννησο όπου έχει δημιουργηθεί σημαντικό περιθώριο ισχύος μετά την ακύρωση παλαιών ΟΠΣ κλπ.

Από την πλευρά του, ο ΣΕΦ προτείνει η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς να καθοριστεί στα 90 ευρώ ανά MWh στην κατηγορία έως 1 MWp  η ΡΑΕ έχει προτείνει 80 ευρώ / ΜWh για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ μεγαλύτερη από 1 MWp) και 85 ευρώ/ΜWh για όσες θα έχουν ισχύ μικρότερη ή ίση με 1MWp.

Όσο για το ποσοστό συμμετοχής στους διαγωνισμούς η πρόταση να είναι τουλάχιστον 80% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος κρίνεται και από τον ΣΕΦ ανεδαφική και προτείνεται ποσοστό της τάξης του 25%-30%.

Αμέσως μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης θα πρέπει η ΡΑΕ να βγάλει την προκήρυξη ώστε να τρέξει στη συνέχεια ο διαγωνισμός. Βάσει του σχεδιασμού της ΡΑΕ για την επόμενη τριετία προβλέπονται οι εξής διαγωνισμοί:

  • Για το 2018: 300 MW φωτοβολταϊκών σταθμών, 300 MW αιολικών σταθμών και 400 MW πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες για το 2018.
  • Για το 2019: 300 MW φωτοβολταϊκών σταθμών (και υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της ίδιας τεχνολογίας), 300 MW αιολικών (και υπολειπόμενη ισχύς του 2018) και 400 MW μέσω πιλοτικών κοινών ανταγωνιστικών διαδικασιών για επενδυτές αιολικών και φωτοβολταϊκών (και υπολειπόμενη ισχύς από το 2018).

Οι διαγωνισμοί του 2020 θα αφορούν συνολικά 600 MW (συν την υπολειπόμενη ισχύ του 2019). Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς για την τριετία φτάνει τα 2.600 MW, τα οποία αναμένεται ότι θα προσελκύσουν επενδύσεις 2,5 με 3 δισεκ. ευρώ.

Σχετικά με τους κοινούς διαγωνισμούς, αιολικών – φωτοβολταϊκών, η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να διενεργηθούν εντός του 2018 ενώ η ισχύς τους για το 2019 θα πρέπει να μειωθεί από 400MW σε 200 MW. «Ακριβώς δηλαδή ό,τι προβλέπει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας», επισημαίνει ο κ. Λαδακάκος. Και προσθέτει: « Το περιθώριο ισχύος που θα προκύψει (600MW για το 2018 και το 2019) θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών διαγωνισμών για αιολικά και φωτοβολταϊκά, κατά την γνώμη μας με ποσόστωση στην οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη ώριμων έργων και άρα επενδυτικού ενδιαφέροντος».

Πηγή: energia.gr

Απάντηση