ΥΠΕΝ: Σύσταση και συγκρότηση ομάδας έργου «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

ΥΠΕΝ-Εξοικονόμηση-κατ-Οίκον-ΙΙ

Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Έργου για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης, συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Έργου για το συντονισμό, σχεδιασμό και την ωρίμανση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και των υποστηρικτικών αυτού ενεργειών, καθώς και την υλοποίηση των υποστηρικτικών ενεργειών, αποτελούμενη από τους:

 • Αχιλλέα Τηλέγραφο, στέλεχος της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
 • Βασίλειο Βελισσαρίδη, στέλεχος της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
 • Αναστασία Μαυρίδου, στέλεχος της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
 • Γεώργιο Μπαταγιάννη, στέλεχος της Μονάδας Α΄ της Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
 • Κυριάκο Χριστοφή, στέλεχος της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
 • Σπυρίδωνα Παππά, στέλεχος της Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.

Έργο της Ομάδας είναι οι εργασίες σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης της Πράξης οριζόντιου – υποστηρικτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα:

 • Η παρακολούθηση της λειτουργίας και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων του Πληροφοριακού συστήματος υλοποίησης του Προγράμματος
 • Ο σχεδιασμός του έντυπου ενημερωτικού υλικού του Προγράμματος
 • Η οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση των υποστηρικτικών δομών που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το Πρόγραμμα καθώς και η εκπαίδευση των εμπλεκομένων σε αυτές.
 • Ο σχεδιασμός και διαρκής ενημέρωση του δικτυακού χώρου του Προγράμματος.
 • Η παρακολούθηση και τυχόν τροποποίηση όλων των απαραίτητων Εντύπων, Αιτήσεων κλπ. για την χρήση τους στο Πρόγραμμα
 • Η σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος ενεργειών υλοποίησης της Προγράμματος
 • Η έκδοση κατάλληλων οδηγιών – κατευθύνσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ομαλή εξέλιξη του καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 • Η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών επίλυσης προβλημάτων / αποκλίσεων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.
 • Η σύνταξη και διαβίβαση εγγράφων (αποφάσεων, σημειωμάτων, επιστολών, εισηγήσεων κλπ.) που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος και την επικοινωνία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, δομές και όργανα.

Συντονιστής της Ομάδας Έργου ορίζεται ο Α. Τηλέγραφος.

Ο Συντονιστής αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ και απουσία αυτού στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, συντονίζει το έργο της Ομάδας με βάση τις κατευθύνσεις και οδηγίες του, υποβάλλει σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και μεριμνά για την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας στις ημερομηνίες που προβλέπονται.

Το έργο της Ομάδας Έργου ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης και ολοκληρώνεται στις 31.12.2023, δύναται δε να παραταθεί, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση