ΥΠΕΝ: Ο σχεδιασμός για ενιαίο ψηφιακό χάρτη και ταυτότητα κτιρίου

ΥΠΕΝ: Ο σχεδιασμός για ενιαίο ψηφιακό χάρτη και ταυτότητα κτιρίου

Δημοπρατείται άμεσα και μέχρι το 2025 θα είναι σε λειτουργία το έργο του ενιαίου ψηφιακού χάρτη ενώ παράλληλα μέχρι το 2025 θα υπάρχει η ψηφιακή ακτινογραφία του κάθε κτιριακού όγκου στο σύνολο της επικράτειας, μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ.


Παράλληλα σημείωσε ότι «είναι στον αέρα η γεωχωρική γεωπύλη, ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί τον προάγγελο του ψηφιακού χάρτη, που περιλαμβάνει μέσα χωρικά στοιχεία για τις εντός σχεδίου περιοχές και έχει πολύ σημαντική πληροφορία για τη νομοθεσία για τα οικοδομικά τετράγωνα στο αστικό περιβάλλον».

Χρήση γεωχωρικών δεδομένων

Ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης μίλησε για τη σημασία της διευρυμένης χρήση γεωχωρικών δεδομένων στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και για την πορεία ανάπτυξης του ψηφιακού χάρτη σε συνεργασία με το ΤΕΕ, ανοίγοντας τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου για τις Έξυπνες Πόλεις και τους Ψηφιακούς Πολίτες «Smart Cities Digital Citizens», με τον θεματικό τίτλο: «Οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές των ελληνικών πόλεων και περιφερειών», το οποίο ολοκληρώθηκε χθες.

O κ. Μπακογιάννης σημείωσε στην ομιλία του αφενός ότι: «Ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελούν μια δημόσια πολιτική, που αφορά στην οργάνωση του χώρου και τον σχεδιασμό μεγάλων εδαφικών ενοτήτων, ενώ το επόμενο επίπεδο αποτελεί ο αστικός σχεδιασμός, που είναι σε άμεση συσχέτιση με τη λειτουργία του χώρου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών, κάτι το οποίο αποτελεί και διακύβευμα όλων μας που σχεδιάζουμε την καθημερινότητα στο αστικό περιβάλλον. Η διαδικασία χωροθέτησης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων παράγει πιέσεις στο περιβάλλον και επηρεάζει την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών. Η διαδικασία αυτή υπακούει αφενός σε κανόνες αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε δραστηριότητας και αφετέρου σε ρυθμίσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τα διάφορα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον το κοινά αποδεκτό πρότυπο όλων των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού των ευρωπαϊκών κρατών».

Δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ένα καινούργιο δεδομένο, το οποίο αναπτύσσεται την τελευταία 15ετία και πλέον κορυφώνεται, ακόμη και μετά την πανδημία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης της ψηφιοποίησης του κράτους, είναι η ανάδειξη και η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, των έξυπνων εφαρμογών και των καινοτόμων υλικών και κατασκευών. Τα στοιχεία αυτά αφενός μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών, των φυσικών πόρων και γενικότερα του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, να ευνοήσουν την οικονομική δραστηριότητα, καθώς επίσης και το πολύ σημαντικό, να αυξήσουν την επιτελική λειτουργία του κράτους.

Τα θέματα αυτά βρίσκονται πολύ ψηλά για το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Γι’ αυτό τον λόγο έχουν γίνει μια σειρά ενεργειών, που θα ήθελα επιγραμματικά να τις αναφέρω:

Το πρώτο είναι η διευρυμένη χρήση των γεωχωρικών δεδομένων στον σχεδιασμό. Η Γραμματεία μας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, είναι από τις πρώτες που διαθέτει και συμπληρώνει συνεχώς γεωχωρικά δεδομένα και χάρτες και πληροφορίες, τόσο για το κοινό όσο και για τους μηχανικούς, προκειμένου να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με το πιο εύκολο και δυνατό τρόπο. Παράλληλα, είμαστε σε διαδικασία προκηρύξεων των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, όπου τα γεωχωρικά δεδομένα και η ψηφιακή πληροφορία αποτελεί βασικό στοιχείο των προδιαγραφών εκπόνησής τους, έτσι ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα να αποτελεί βάση δεδομένων και η γεωχωρική πληροφορία να είναι διαθέσιμη προς το ευρύ κοινό. Παράλληλα, είμαστε σε φάση δημιουργίας του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, όπου οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων που τους αφορούν άμεσα, όπως είναι όροι δόμησης, η χρήση γης, τα όρια των οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές και οι προστατευόμενες περιοχές. Άρα, με λίγα λόγια, θα μπορεί ο κάθε ένας πολίτης, επενδυτής, εκπρόσωπος οργάνωσης κλπ, να γνωρίζει με ακρίβεια μέσω του ψηφιακού χάρτη τι ισχύει σε κάθε ένα κομμάτι της επικράτειας.

Η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ και σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ουσιαστικά βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης του έργου. Υπολογίζουμε ότι στα επόμενα 2 με 2,5 χρόνια θα έχουμε αυτό το εργαλείο διαθέσιμο προς τους πολίτες και θα βοηθηθεί πάρα πολύ η καθημερινότητά τους».

Χρηματοδότησης των πόλεων

Ο κ. Μπακογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα και σε κάποιους ακόμη τομείς: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία χρηματοδότησης των πόλεων, τόσο από το Πράσινο Ταμείο, όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, με την προδημοσίευση του οδηγού χρηματοδότησης έργων με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη συλλογή των απορριμμάτων, τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια, τις εφαρμογές για την προσβασιμότητα. Επίσης, υπάρχει χρηματοδότηση καινοτόμων και έξυπνων εφαρμογών από το Πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης του Πράσινου Ταμείου για το αστικό περιβάλλον, όπου οι προσκλήσεις για τους ΟΤΑ είναι ήδη δημοσιευμένες.

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των δημόσιων κτιρίων, όπου έχουν ζητηθεί στοιχεία από τους ΟΤΑ σε όλη την επικράτεια και οφείλουν να τοποθετήσουν στη βάση δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η ευρύτατη βάση για τα δημόσια κτίρια. Είναι σε ισχύ η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων, όπου θα αποκτήσουμε μέχρι το 2025 την ψηφιακή ακτινογραφία του κάθε κτιριακού όγκου στο σύνολο της επικράτειας και είναι σε πιλοτική λειτουργία η ηλεκτρονική ταυτότητα του δήμου, έτσι ώστε μαζί με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου να ψηφιοποιηθούν όλες οι υποδομές, που σχετίζονται με τον δημόσιο αστικό χώρο.

Εκεί που ήθελες έναν πολύ μεγάλο αριθμό φακέλων κι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να εκδώσεις μια οικοδομική άδεια, πολύ πρόσφατα με τον Νόμο 4759, θεσμοθετήσαμε τη διαδικασία προέγκρισης ως υποχρεωτικό εργαλείο, όπου ο μηχανικός οφείλει να καταθέσει στην ηλεκτρονική πολεοδομία και στη συνέχεια, αφού πάρει την προέγκριση, να υποβάλλει τις υπόλοιπες μελέτες με δική του ευθύνη και να εκδίδει την οικοδομική άδεια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, είτε αργία είτε Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, είναι στη δική του ευχέρεια πότε θα υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία στο σύστημα για να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Αυτό αποτελεί μια τομή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην ταχύτητα με την οποία εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες.

Γεωχωρική γεωπύλη

Παράλληλα, είναι στον αέρα η γεωχωρική γεωπύλη, ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί τον προάγγελο του ψηφιακού χάρτη, που περιλαμβάνει μέσα χωρικά στοιχεία για τις εντός σχεδίου περιοχές και έχει πολύ σημαντική πληροφορία για τη νομοθεσία για τα οικοδομικά τετράγωνα στο αστικό περιβάλλον.

Μητρώο ΣΦΗΟ

Επίσης, πρόσφατα ολοκληρώσαμε το ψηφιακό μητρώο για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπου αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2022 να γίνουν προσκλήσεις προς τους δήμους για να τοποθετήσουν φορτιστές για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα μέσα από αυτό το ψηφιακό μητρώο, όπου ουσιαστικά θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων για το μητρώο των φορτιστών».

Ψηφιοποίηση των κατασκευών

Και ο κ. Μπακογιάννης κατέληξε: «Κλείνω με την προώθηση της εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση των κατασκευών και το μοντέλο που αποτελεί μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα έρθει στο επόμενο διάστημα και θα ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο παρακολούθησης των κτιρίων, των υποδομών, των συμβάσεων, μέσω της ψηφιοποίησης. Ήδη η Γενική Γραμματεία έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερες ανακοινώσεις».

Πηγή: michanikos-online.gr

Απάντηση