ΥΠΕΝ: Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο

τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους

Διευκρινήσεις σχετικά με την τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το τμήμα Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων.

[su_spacer size=”10″]
Τι αναφέρει το διευκρινιστικό έγγραφο:

«Η υπηρεσία θεωρεί ότι παρόλο που το διπλό ενεργειακό κέλυφος επι υφιστάμενου κτιρίου δεν αναφέρεται ανάμεσα στις κατασκευές του άρθρου 16 του ΝΟΚ, είναι μία κατασκευή που δεν δημιουργεί κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου (βλ. ορισμό της στο άρθρο 2 του ν.4067/12) και δεν τροποποιεί τα φέροντα δομικά στοιχεία του, ενώ συνεισφέρει αποκλειστικά στη βιοκλιματική λειτουργία αυτού.

Επειδή η παρ. 6κστ του άρθρου 11 του ΝΟΚ δεν αναφέρει την περίπτωση που το διπλό ενεργειακό κέλυφος εμπίπτει εντός του υποχρεωτικού ακαλύπτου ή εκτός της ρυμοτομικής γραμμής, όπως αντίστοιχα προβλέπεται στην παρ.6κ του ίδιου άρθρου για την περίπτωση της θερμομόνωσης, κατ΄αναλογίαν με τα προαναφερθέντα θεωρούμε ότι είναι δυνατή η κατασκευή διπλού ενεργειακού κελύφους σε υφιστάμενο κτίριο εντός του υποχρεωτικού ακαλύπτου με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 6κστ του άρθρου 11 του ν.4067/12, ενώ σε περίπτωση σύμπτωσης της οικοδομικής και της ρυμοτομικής γραμμής θα πρέπει η κατασκευή αυτή να εκτείνεται άνωθεν των 3μ. από την  οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου».

Περισσότερα

Πηγή: kataskevesktirion.gr

Απάντηση