Βραβείο Ελαφρών Μετάλλων – Αλουμινίου/Βωξίτη για το 2019 στο ΕΜΠ και την Mytilineos

ελαφρών-μετάλλων

Μια ομάδα από το Εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και του Τομέα Μεταλλουργίας της εταιρείας Μυτιληναίος τιμήθηκε με το Βραβείο Ελαφρών Μετάλλων – Αλουμινίου/Βωξίτη για το 2019 για το καινοτόμο έργο της που αφορούσε την ανάπτυξη μιας νέας διαδικασίας για την επιλεκτική εξαγωγή σπάνιων γαιών από τα υπολείμματα βωξίτη.


Χρησιμοποιώντας έναν νέο, οργανικό διαλύτη, η ομάδα κατάφερε να αποσπάσει “σε επίπεδο ιχνών” το σκάνδιο (Sc) που εντοπίστηκε σε υπολείμματα βωξίτη ώστε να παραχθούν συμπυκνωμένα διαλύματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή σκανδίου.

Η μέθοδος αυτή πρόκειται να δοκιμαστεί πιλοτικά στο εργοστάσιο αλουμινίου της Mytilineos τον επόμενο χρόνο, στο πλαίσιο του προγράμματος SCALE που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σκάνδιο είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο, δηλαδή ένα στοιχείο που έχει τη δυνατότητα, με την προσθήκη μικρής ποσότητας, να ενισχύει τις ιδιότητες των υλικών.

Στις νέες εφαρμογές του περιλαμβάνονται τα υψηλής αντοχής-τρισδιάστατης εκτύπωσης κράματα αλουμινίου, οι κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη, τα λέιζερ υψηλής ισχύος και άλλα.(Περισσότερες πληροφορίες για το σκάνδιο στη σελίδα http://scale-project.eu/).

Το Sc σπανίως ανιχνεύεται σε συγκεντρώσεις που να υπερβαίνουν τα μερικά μιλιγκράμ ανά κιλό στη λιθόσφαιρα.

Η εξαγωγή του από τα κατάλοιπα βωξίτη όχι μόνο παρέχει μια πηγή για αυτό το σπάνιο στοιχείο αλλά επίσης δίνει αξία σε ένα μετάλλευμα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, οδηγώντας ουσιαστικά τη βιομηχανία του αλουμινίου πιο κοντά στην παραγωγή με μηδενικά απόβλητα.

Το έργο της ομάδας παρουσιάστηκε στο συνέδριο της The Minerals, Metals & Materials Society το 2018 και έχει δημοσιευτεί στο Light Metals 2018, The Minerals, Metals & Materials Series.

Πηγή: capital.gr

Απάντηση