Τρεις συμβολικές κινήσεις από τη νέα κυβέρνηση προσδοκά η αγορά των ΑΠΕ

κυβέρνηση ΑΠΕ

Τρεις συμβολικές κινήσεις, χωρίς κόστος, αναμένουν από την επόμενη κυβέρνηση, οι άνθρωποι των ΑΠΕ, αφενός για να διευθετήσει άμεσα ζητήματα καθημερινότητας της πράσινης ενεργειακής αγοράς, αφετέρου ως ένδειξη της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει στα ενεργειακά.


Το πρώτο ζήτημα αφορά στην κατάργηση του λεγόμενου “τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών”.

Σήμερα αυτό το τέλος ανέρχεται σε 1000 ευρώ/ μεγαβάτ κατ’ έτος, και καταβάλλεται, όταν έχει παρέλθει μια 6ετία από τότε που ο κάτοχος μιας άδειας παραγωγής, δεν έχει λάβει την οριστική προσφοράς σύνδεσης.

Το θέμα είναι σοβαρό για τις επιχειρήσεις των ΑΠΕ, καθώς καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό, ακριβώς επειδή το κράτος δεν κάνει καλά την δουλειά του και καθυστερεί να εκδώσει κρίσιμες αδειοδοτήσεις, και κυρίως τις περιβαλλοντικές.

Άνθρωποι της αγοράς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς το 2019 συμπληρώνεται 6ετία από τότε που έλαβαν την άδεια παραγωγής, πάρα πολλά έργα, (κυρίως όσα είχαν αδειοδοτηθεί το 2011), και τα οποία λόγω καθυστερήσεων των υπηρεσιών του Δημοσίου, δεν έχουν ακόμη πάρει προσφορά σύνδεσης.

Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ο χώρος των ΑΠΕ αναμένει από την επόμενη κυβέρνηση να διευθετήσει σχετικά γρήγορα, αφορά στην ενεργοποίηση του λεγόμενου individual notification.

Είναι η δυνατότητα που παρέχει στις χώρες-μέλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, να στέλνει τα μεγάλα έργα στην Γ.Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, προκειμένου να καθορίσει εκείνη την τιμή τους, αντί αυτό να επαφίεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

“Συζητάμε εδώ και καιρό για την ανάγκη που έχει η χώρα να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις στα αιολικά, της τάξης των 300-400 MW, καθώς επίσης σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, σε υπεράκτια πάρκα (offshore), κ.ό.κ.

Πως όμως θα συμβούν όλα αυτά; Μέσω των διαγωνισμών που διεξάγει η ΡΑΕ για τα μικρά και μεσαία έργα;”, διερωτάται μιλώντας στο “Energypress”, άνθρωπος του χώρου.

Το τρίτο θέμα που επίσης μπορεί άμεσα να διευθετηθεί σύμφωνα με την αγορά, αφορά στο μεταβατικό καθεστώς τιμολόγησης των έργων ΑΠΕ.

Στις 30 Ιουνίου εκπνέει το μεταβατικό στάδιο τιμολόγησης που καθορίζει τις αμοιβές των έργων ΑΠΕ (feed in premium), καθώς από την 1η Ιουλίου και μετά, υποτίθεται ότι αυτά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ενδοημερήσια αγορά ηλεκτρισμού, με προβλέψεις για τη διαθέσιμη ισχύ τους και προσφορές για την πληρωμή τους.

Τίποτα όμως απ’ αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Εξαιτίας μιας σειράς τεχνικών προβλημάτων και άλλων θεμάτων, οι ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) και Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν είναι σε θέση να εκκινήσουν τη λειτουργία των ειδικών πλατφόρμων.

Έτσι, οι παραγωγοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αποζημίωσης.

Επειδή λοιπόν ο κίνδυνος είναι ορατός, οι άνθρωποι των ΑΠΕ ζητούν παράταση του σημερινού μεταβατικού καθεστώτος.

Τα τρία παραπάνω ζητήματα αναμένεται να τεθούν από τους φορείς του χώρου προς την επόμενη κυβέρνηση, προσδοκώντας σε άμεση ανταπόκρισή της, ει δυνατόν μέσω κάποιων από τα πρώτα νομοθετήματα που αυτή θα φέρει προς ψήφιση στην Βουλή.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση