Το Vienna Energy Transition Forum του ΙΕΝΕ στις 6-7 Ιουνίου 2019

Vienna-Energy-Transition-Forum

Το Vienna Energy Transition Forum το οποίο συγκαλεί το Ινστιτούτο Ενέργειας NA Ευρώπης (IENE) σε συνεργασία με το Energy Center Europe (ECE), με έδρα τη Βιέννη, συγκεντρώνει ορισμένες από τις πιο προοδευτικές δυνάμεις του ενεργειακού τομέα, από όλη την Ευρώπη, προκειμένου να συζητηθούν τα καυτά ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής και το πώς μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν.


Το Vienna Energy Transition Forum θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Vienna Plaza Hotel στην Βιέννη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, 6/7 Ιουνίου, 2019.

Καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε φάση απανθρακοποίησης, σε συμμόρφωση με τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ αλλά και τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι σοβαρές δυσκολίες και αδυναμίες του όλου εγχειρήματος οι οποίες και θα συζητηθούν διεξοδικά στο Forum της Βιέννης.

Ο ενεργειακός τομέας στις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Κεντρική και ΝΑ Ευρώπης πρέπει να προετοιμαστεί για τις επικείμενες αλλαγές και να αναπτύξει στρατηγικές για μία ομαλή μετάβαση.

Καθώς αναμένεται να επιταχυνθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή τα επόμενα χρόνια, η παραγωγή και χρήση ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, καθώς οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα τα ενεργειακά τους συστήματα προκειμένου να ανταποκριθούν στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ευρώπης.

Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί αποτελούν επί του παρόντος μια υπερβολική απαίτηση για την περιοχή, λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τα στερεά καύσιμα και του αργού ρυθμού των μεταρρυθμίσεων.

Υπό αυτή την έννοια, οι προτεραιότητες και ο σχεδιασμός της «ενεργειακής μετάβασης» στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη θέτουν τεράστιες προκλήσεις που θα απαιτήσουν προσεκτικό προγραμματισμό, κοινωνική αποδοχή, συνεχείς επενδύσεις και ισχυρή δέσμευση στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης.

Θέματα όπως είναι η ανάγκη να απανθρακοποιηθεί η ηλεκτροπαραγωγή, με την ταυτόχρονη διατήρηση αξιόπιστου φορτίου βάσης, ο ρόλος του φυσικού αερίου ως καυσίμου επιλογής και η ανάγκη περαιτέρω διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπό οικονομικά ανταγωνιστικούς όρους, θα συζητηθούν και αναλυθούν σε βάθος στο Vienna Energy Transition Forum.

Η πολιτική της ΕΕ για την απανθρακοποίηση και ο οδικός χάρτης για την Ενεργειακή Μετάβαση, θα εξεταστούν και θα συζητηθούν ενδελεχώς υπό το πρίσμα μιας δέσμης παραγόντων που περιλαμβάνουν, από την ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων, μέχρι τις δυσκολίες υλοποίησης των ζωτικής σημασίας διασυνδετηρίων αγωγών φυσικού αερίου, καθώς και το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας, ως μιας ρεαλιστικής εναλλακτικής δυνατότητας για την παραγωγή μηδενικών εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο αγνοείται, συστηματικά, στις συναντήσεις που αφορούν στην Ενεργειακή Μετάβαση, αλλά το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς στη σύνοδο της Βιέννης, είναι ο εποικοδομητικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνολικά, στην διαδικασία της Ενεργειακής Μετάβασης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ και λεπτομέρειες εγγραφής μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

Πηγή: energia.gr

Απάντηση