Τι προβλέπει το σχέδιο για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Τα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιγράφει το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία από 1ης Ιανουαρίου του 2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, για τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου τομέα η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 2019.

Στα μέτρα που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνονται:

  • Η υποχρεωτική κάλυψη τουλάχιστον του 60% των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα.
  • Η αύξηση κατά ποσοστό 5 έως 10% του συντελεστή δόμησης για τα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Ο συμψηφισμός των προστίμων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων με δαπάνες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Ο ορισμός ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του δημοσίου.
  • Η αύξηση του συντελεστή απόσβεσης για επιχειρηματικές επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης σε μονοκατοικίες, κτίρια του δημοσίου και του τριτογενούς τομέα με αξιοποίηση των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο για να χαρακτηριστεί ένα νέο κτίριο ως σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης θα πρέπει να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α ενώ τα υφιστάμενα κτίρια πρέπει να εντάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία Β.

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 το 55% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 δηλαδή είναι θερμικά απροστάτευτα, καθώς ο κανονισμός θερμομόνωσης θεσμοθετήθηκε το 1981, ενώ μόλις το 1,5% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί μετά το 2010 σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν από σήμερα στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opengov.gr/minenv/?p=9562.

Πηγή: newsbeast.gr

Απάντηση