Θεόφιλος Παγιάτης: Τεχνική εκπαίδευση και έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών

τεχνιτών

Η μεγάλη υστέρηση όσον αφορά την τεχνική εκπαίδευση, καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών στον Κλάδο του Αλουμινίου και των Μεταλλικών Κατασκευών, οφείλεται αφ’ ενός στην απαξίωση των τεχνικών επαγγελμάτων από την ίδια την κοινωνία, αφ’ εταίρου στο ότι δεν έχουν αναπτυχθεί εντός της δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης διακριτές θεματικές ενότητες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.


Επαγγέλματα που ενώ παρουσιάζουν ζήτηση στην Ελληνική αγορά εργασίας, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών τα τελευταία έτη. Κατά την άποψη του κ. Παγιάτη θα πρέπει να αλλάξει τόσο ο τρόπος σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, όσο και ο τρόπος διδασκαλίας.

Ο κ. Παγιάτης αναφέρει ότι:

«Να τολμήσουμε και να πειραματιστούμε σε μοντέλα δημιουργικής μάθησης με την συνεργασία επαγγελματιών και πιστοποιημένων εκπαιδευτών, αφήνοντας πίσω μας τα μοντέλα του κλασικού τρόπου διδασκαλίας, που οδηγούν στην αδιαφορία των εκπαιδευόμενων να κατανοήσουν σημαντικές πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν ως εργαζόμενοι σε βιοτεχνίες ή επιχειρήσεις του κλάδου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης που θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα για το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, οφείλουν να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα από ειδικούς επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, μέσα από μία σειρά αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες βιοτέχνες και στελέχη του κλάδου, να συνεξελιχθούν πραγματοποιώντας την ουσιαστική σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Αυτό το μοντέλο νομίζω ότι θα είναι πιο αποδοτικό και με τον τρόπο αυτό θα καλλιεργηθεί διαφορετική προσέγγιση στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους και να επενδύσουν στο άμεσο μέλλον.

Μέχρι σήμερα, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, παρέχονται αποσπασματικά γνώσεις μέσα από διάφορα προγράμματα. Στο παρελθόν σπαταλήθηκαν αρκετά χρήματα από κοινοτικά η κρατικά κονδύλια, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα αφού δεν έλαβαν υπ’ όψη τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας».

Απάντηση