Θεόφιλος Παγιάτης – Πρόεδρος ΠΟΒΑΣ: Η Ομοσπονδία στέκεται απέναντι σε όλες τις μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού

Θεόφιλος Παγιάτης

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών κος Θεόφιλος Παγιάτης μιλά για τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια που υλοποιούνται βήμα, βήμα σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του Κλάδου. Επίσης κάνει λόγο για το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα και θα προσφέρει σημαντικά στην εξέλιξη του κλάδου. Το Συνέδριο είναι μια συντονισμένη προσπάθεια που προάγει τον ειλικρινή διάλογο και την συνεργασία όλων.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην κατάρρευση Ελληνικές Επιχειρήσεις και έχει προκαλέσει ασφυξία σε εταιρείες που άλλοτε ευημερούσαν. Χρέη, αναδουλειά, πτώση αγοράς, παράνομη εισαγωγή κουφωμάτων και πολλές άλλες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο Έλληνας Κατασκευαστής. Πιστεύετε ότι η εικόνα αυτή θα αλλάξει στο μέλλον;

Στην αρχή του χρόνου τα σημάδια έδειχναν την αγορά επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση άμεσων και έμμεσων φόρων. Στην συνέχεια κάποιες πολύ μικρές αχτίδες, δείχνουν μια τάση επαναφοράς σε ένα ελάχιστο επίπεδο κανονικότητας.

Ωστόσο οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου δύσκολα επιβιώνουν λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, υπερφορολόγησης, σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας και συσσωρευμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και τράπεζες.

Η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει αν τα προβλήματα αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα των μεσαίων και μικρών μονάδων παραγωγής, οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν την δυνατότητα να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, να λειτουργήσει άμεσα ένας μηχανισμός υποστήριξης και επαναφοράς στην κανονικότητα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία να επανακάμψουν.

Παρά τη ζοφερή πραγματικότητα που επικρατεί τα χρόνια της αυστηρής λιτότητας υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις φορέων και εταιρειών που προσπαθούν, όπως η Ομοσπονδία μας. Ποιες είναι οι δράσεις της ΠΟΒΑΣ και των Σωματείων της για τους Κατασκευαστές και γενικότερα για τον Κλάδο;

Είναι γεγονός ότι τα χρόνια της κρίσης κάποιες επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί σε νέες αγορές, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων που μπορούν και θέλουν να απευθυνθούν και σε μεγαλύτερες αγορές, είτε μόνες τους είτε μέσα από συνεργατικές δράσεις, οι οποίες αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στην δυνατότητα υπέρβασης του υπάρχοντος επιχειρηματικού ορίζοντα.

Η ΠΟΒΑΣ είναι στη διαδικασία δημιουργίας ενός τέτοιου συνεργατικού σχηματισμού (Cluster) στο οποίο συμμετέχουν περίπου 30 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό τουλάχιστον στις 50 επιχειρήσεις για να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Πιστεύουμε ότι το όποιο σενάριο ανάπτυξης πρέπει να περνάει μέσα από τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με οικονομικές πολιτικές που να είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες.

Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ως Πανελλήνια Ομοσπονδία και παράλληλα επειδή γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες παραπόνων για πολλά και διαφορετικά φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, η ΠΟΒΑΣ στέκεται απέναντι σε όλες τις μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αρκετοί συνάδελφοι αναγκάζονται να ασκούν μια επιχειρηματικότητα ανάγκης, εξαιτίας των προβλημάτων που αναφέραμε. Η αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα, η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία, δημιουργούν νέα προβλήματα. Με καθαρό μυαλό εργαζόμαστε προσεχτικά, προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την στρεβλή πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι η καταπολέμηση των φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, πρωτίστως είναι θέμα πολιτικής βούλησης και όχι απλά ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Συγχρόνως συμμετέχουμε στη δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων και λήψης πρωτοβουλιών σχετικά με τις ανάγκες και τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς εργασίας του κατασκευαστικού κλάδου σε επίπεδο ζήτησης εξειδικευμένων επαγγελματιών και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η σχετική έρευνα είναι σημαντική και διαρκής ώστε μέσα από την κατάρτιση και εκπαίδευση να αντιμετωπίσουμε το όποιο έλλειμμα δεξιοτήτων υπάρχει.

Επίσης στα άμεσα σχέδιά μας είναι η κατάρτιση ομάδων ανέργων του κλάδου, με στόχο την επανεκπαίδευσή τους και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Η ανεργία είναι από τα μείζονος σημασίας προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας και θέλουμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε στην κατεύθυνση αντιμετώπισής της.

Επιπροσθέτως θα εστιάσουμε και στην κατάρτιση των εργαζομένων και των εργοδοτών του κλάδου, ειδικά σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί περαιτέρω η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Προτεραιότητα δίνουμε στην προβολή των προϊόντων που παράγει ο κλάδος, στην χρησιμότητά τους και τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η ενημέρωση των καταναλωτών για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τομέα, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία μας με στόχο να προστατευθούν από φαινόμενα εξαπάτησης λόγω παρεμβάσεων μειωμένης απόδοσης. Επίσης τονίζουμε πάντα την σημαντική συμβολή του κλάδου στην ενίσχυση της απασχόλησης και της ελληνικής οικονομίας.

Ο θεσμός της μαθητείας, εργαλείο ανάπτυξης και Κοινωνικής προσφοράς του Κλάδου των Δομικών Κατασκευών. Η ΠΟΒΑΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Ένα σημαντικό βήμα έγινε με την σύνδεση του επαγγέλματος με την τεχνική εκπαίδευση. Μιλήστε μας για αυτή την σημαντική επιτυχία και για τις ενέργειες που κάνει η ΠΟΒΑΣ στην εκπαίδευση.

Με στόχο να κινητοποιήσουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου και να αναδείξουμε την Μαθητεία και τα αμφίδρομα οφέλη, συμμετέχουμε με την βοήθεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Παράλληλα εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος Μαθητείας, μέσω της σύνδεσης των Σχολών Μαθητείας με την αγορά εργασίας και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της.

Η ΠΟΒΑΣ έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στον κλάδο. Ήδη δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για εργαζομένους και συγχρόνως εκπαιδεύουμε εκπαιδευτές για την Μαθητεία σε επιχειρήσεις του κλάδου. Συγχρόνως έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, με εκπροσώπους των ΕΠΑΛ και με την Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Συνεργαζόμαστε ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλοι κύκλοι μαθημάτων για τους σπουδαστές που θα τους προετοιμάζουν να ασχοληθούν με τον κλάδο μας, εφόσον αυτό αποτελεί επιλογή τους. Οι πρωτοβουλίες μας και τα σχέδιά μας υλοποιούνται βήμα, βήμα με την συνεργασία ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως το ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης και φορέων όπως το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο ΟΑΕΔ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το ΚΑΠΕ κ.λπ.

Εκτός από τη σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τον κλάδο, η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με τα κατά τόπους σωματεία συνεχίζει την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων του Κλάδου. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε στη Βέροια νέος κύκλος εκπαίδευσης στο θεματικό αντικείμενο «Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου Σιδήρου». Την εκπαίδευση ακολούθησε πιστοποίηση 21 επαγγελματιών του τοπικού σωματείου από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Austria Hellas. Ήδη υπάρχουν περίπου 240 επαγγελματίες σε όλη την επικράτεια οι οποίοι κατέχουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, ενώ το ενδιαφέρον συμμετοχής αυξάνεται. Η ΠΟΒΑΣ άμεσα θα δημιουργήσει μητρώο πιστοποιημένων κατασκευαστών και θα προσπαθήσει να αναδείξει του πιστοποιημένους επαγγελματίες του κλάδου.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση και παρέχουμε εκπαίδευση και πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για συγκολλητές. Θεωρούμε ότι είναι κάτι που κλάδος των μεταλλικών κατασκευών το έχει ανάγκη και θα βοηθήσει τα μέγιστα.

Τελευταία πραγματοποιούνται σεμινάρια με σκοπό την πιστοποίηση των Κατασκευαστών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχει ανταπόκριση και ποια τα οφέλη που προκύπτουν για τους κατασκευαστές.

Εντός του Ιουλίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Upswing Build Up Skills με την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων από τον ανεξάρτητο φορέα TUV HELLAS.

Πιο συγκεκριμένα διεξήχθησαν εξετάσεις στις οποίες έλαβαν μέρος οι κατασκευαστές που είχαν συμμετάσχει στα πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.

Τις εξετάσεις ολοκλήρωσαν επιτυχώς 49 άνθρωποι του κλάδου, καλύπτοντας επιτυχώς τον στόχο του προγράμματος που ήταν η κατάρτιση και πιστοποίηση 45 ατόμων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κατασκευών αλουμινίου.

Ήταν η πρώτη πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας που διεξήχθη στην Ελλάδα, για εργαζόμενους στον κτιριακό τομέα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές έως το 2020 όλοι οι τεχνίτες που ασχολούνται με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Επόμενος στόχος της ΠΟΒΑΣ, σε συνεργασία με τα κατά τόπους σωματεία αλλά και όσους ανθρώπους του κλάδου ενδιαφέρονται, είναι η επέκταση του προγράμματος έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους συναδέλφους να καταρτιστούν και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους, αποκτώντας έτσι την απαιτούμενη επάρκεια για την εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Καθημερινά γίνεται λόγος για το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον» δίνοντας μια ανάσα στον Κλάδο των Δομικών Κατασκευών. Οι αόριστες παρατάσεις μόνο προβλήματα και σύγχυση επιφέρουν στην αγορά. Αναμένεται τελικά να ενεργοποιηθεί και πότε.

Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να μην μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Ο τρόπος διαχείρισης του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» το έχει μετατρέψει, σε μια πετρελαιοκηλίδα για τον κλάδο όμοια με αυτή του Σαρωνικού. Συγκεκριμένα θα έλεγα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια των υπευθύνων του Υπουργείου Ενέργειας. Η ζημιά που έχουν υποστεί οι επαγγελματίες είναι τεράστια, κάθε φορά που κάποιος αποφασίζει να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα έναρξης του πολυπόθητου Εξοικονόμηση ΙΙ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία δεν έχει μπει σε αυτή την διαδικασία, διότι αν και συνομιλητής του Υπουργείου, ουδέποτε έλαβε επίσημα πληροφόρηση με σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης.

Το νεφοσκόπιό μας δεν προσδιορίζει πότε θα μετακινηθούν τα σύννεφα που καλύπτουν τα επιμέρους θέματα τα οποία αφορούν το πρόγραμμα και τον οδηγό εφαρμογής του, για να έχουμε έναν καθαρό ορίζοντα ως προς την έναρξή του.

Τέλος θα παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους, και γενικότερα τους ανθρώπους του Κλάδου, να μην αναπαράγουν ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν σαφείς και οριστικές πληροφορίες για το πρόγραμμα. Αυτό εξυπηρετεί σίγουρα άλλα συμφέροντα και δημιουργεί μία στασιμότητα στην αγορά.

Η αποσφράγιση των προσφορών για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» σύμφωνα με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού από το ΕΤΕΑΝ θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου. Συνεπώς μην προτρέχουμε. Παρακολουθούμε το θέμα διακριτικά, αλλά δεν θα δώσουμε υποθετικές ημερομηνίες έναρξης.

Η ΠΟΒΑΣ προετοιμάζεται για το 7ο Συνέδριο Κατασκευαστών στα Τρίκαλα. Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα και προσυνεδριακές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τα Σωματεία ανά την Ελλάδα. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτές τις ξεχωριστές συναντήσεις.

Μετά το πολύ επιτυχημένο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στην Κοζάνη, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους να εργαστούμε για την υλοποίηση ενός επόμενου καλύτερου, το οποίο θα γίνει στα Τρίκαλα όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει.

Οι συνάδελφοι το περιμένουν, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία συνάντησης ολόκληρου του κλάδου με επίκαιρη θεματολογία, η οποία συνδιαμορφώνεται μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Το Συνέδριο είναι μια συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης  προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας προάγοντας τον ειλικρινή διάλογο και την συνεργασία όλων σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία με την καθοριστική συμβολή των εταιρειών Profilmedia και Profilgroup, αναδεικνύοντας το έργο της στην πορεία προς το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις προσυνεδριακές συγκεντρώσεις προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας που θα συμμετέχουν, να διαμορφώσουν την τελική θεματολογία του. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε σαφείς πληροφορίες για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε όλη την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό επισκεπτόμαστε συνεχώς τα Σωματεία μέλη μας και αρκετούς συναδέλφους στους τόπους εργασίας τους.

Διαθέτουμε την εμπειρία και έχουμε την θέληση να υλοποιήσουμε ένα Συνέδριο που θα προσφέρει σημαντικά στην εξέλιξη του κλάδου μας.

Ποια είναι η συνεργασία της Ομοσπονδίας με την ΕΕΑ, τον ΣΕΚΑ, τον Σύνδεσμο Εμπόρων Αλουμινίου και την ΠΟΕΒΥ;

Οι συνεργασίες μας προσπαθούμε να γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού τηρουμένων των αναλογιών, όπου ο κάθε φορέας μπορεί να έχει τις απόψεις του και να τις υπερασπίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι συμφωνούμε σε όλα. Ο κάθε φορέας επιμένει πολλές φορές στην δική του αλήθεια, αλλά έχει την υποχρέωση να ακούσει την αντίθετη άποψη και να συμμετάσχει ίσως στην σύνθεση μιας κοινής γραμμής για τον Κλάδο μας. Συμμετέχουμε δια αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ ώστε να υπάρχει ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας και συνεργασίας. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και ελπίζουμε να εξελιχθούν σε δράσεις για το καλό του Κλάδου, διατηρώντας ο κάθε φορέας τον διακριτό του ρόλο.

Με τον Σύνδεσμο Εμπόρων Αλουμινίου Αττικής υπάρχει συνεργασία και διάθεση συμπόρευσης σε αρκετά θέματα.

Ο ΣΕΚΑ είναι για την Πανελλήνια Ομοσπονδία ένας καλός συνομιλητής, αλλά η συνεργασία μας προς το παρόν είναι σε χαμηλό επίπεδο και θα επιθυμούσαμε να ενδυναμωθεί στο μέλλον.

Με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εμπόρων Υαλοπινάκων συνεργαζόμαστε όταν χρειάζεται, με δεδομένες βέβαια τις γνωστές διαφωνίες μας για την αντικατάσταση κρυστάλλων χωρίς αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων κ.λπ.

Έχουμε διαφορετικές εκφρασμένες απόψεις σε επίπεδο Ομοσπονδιών, αλλά διατηρούμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας σε κοινά θέματα, που αφορούν τους κατασκευαστές αλουμινίου – σιδήρου και τους υαλοθέτες. Επιθυμία μας είναι να διατηρήσουμε την ηρεμία στον ευρύτερο κλάδο, όσο οι καταστάσεις το επιτρέπουν, δίνοντας την ευκαιρία στους εαυτούς μας και στους συνεργάτες μας να προσπαθήσουμε για αυτά που συμφωνούμε αφήνοντας τις διαφωνίες σε δεύτερη μοίρα. Πιστεύουμε ότι ο τελικός καταναλωτής θα πρέπει να απολαμβάνει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας από τα κουφώματα και τις κατασκευές μας. Κάθε προσπάθεια με διαφορετική κατεύθυνση μας βρίσκει αντίθετους.

Εξωστρέφεια και καινοτομία έχουν λειτουργήσει ως αντίδοτο στην ύφεση. Πώς βλέπετε τις ενέργειες και τις συνεργασίες των Ελληνικών Βιομηχανιών και Κατασκευαστών Αλουμινίου στο θέμα αυτό;

Οι Ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής αρχιτεκτονικού προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να ομολογήσουμε και ταυτόχρονα να τις συγχαρούμε για αυτό, ότι έχουν κάνει σημαντικά βήματα επέκτασης και ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού.

Από την πλευρά των κατασκευαστών έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θεωρώ ότι υστερούμε σημαντικά. Η ΠΟΒΑΣ ελπίζει ότι με τη σύσταση του συνεργατικού σχηματισμού θα μπορέσει να επεκταθεί, προς όφελος των μελών του, σε νέες αγορές του εξωτερικού όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τα Ελληνικά ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα.

Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι επιζητούμε τη συνεργασία των Ελληνικών Βιομηχανιών, οι οποίες με την εμπειρία που έχουν σαφώς και γνωρίζουν καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των αγορών του εξωτερικού.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση