Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άμεση προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030

Ευρωπαϊκό-Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφεται στην αύξηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών πάρκων προκειμένου να μπει τέλος στον επικίνδυνο λιγνίτη.


Την άμεση απομάκρυνση του ενεργειακού τομέα από τον άνθρακα και την επίτευξη μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι η αιολογική και η ηλιακή, σε ποσοστό τουλάχιστον κατά 30% μέχρι το έτος 2030 στοχεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό που επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μπει ένα τέλος στην καύση του λιγνίτη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας στον πληθυσμό και να αντικατασταθεί από «καθαρές» μορφές ενέργειας που θα παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να μολύνουν το περιβάλλον και να προκαλούν επιπτώσεις στους κατοίκους της γηραιάς ηπείρου.

Όπως αναφέρει και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο στην ιστοσελίδα του, «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια από τους ωκεανούς, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα και βιοκαύσιμα) αποτελούν εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από αναξιόπιστες και ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Το 2009, οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν ως στόχο έως το 2020 ένα μερίδιο 20 % της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2018, συμφωνήθηκε ο στόχος έως το 2030 ένα μερίδιο 32% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για την περίοδο μετά το 2030 βρίσκεται υπό συζήτηση}.

Άλλωστε το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρο: «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο να προωθεί την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την καλύτερη ευθυγράμμιση και ενσωμάτωση των στόχων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος στον νέο σχεδιασμό της αγοράς».

Να σημειωθεί πως, πριν λίγα εικοσιτετράωρα, η Επίτροπος Ενέργειας, Kadri Simson, και 14 κράτη μέλη υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για καθαρή ενέργεια στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: newsbeast.gr

Απάντηση