Θεμέλιο Software: Δίνει και πάλι τη λύση

παντζούρια

Αυτόματη έκδοση Δήλωσης Επιδόσεων & Ταυτότητας για Παντζούρια.


Όσο οι απαιτήσεις αυξάνονται τόσο η Θεμέλιο Software θα δημιουργεί προϊόντα για να δίνει λύσεις στους επαγγελματίες απλουστεύοντας στο μέγιστο τη δουλειά τους.

Όπως είναι γνωστό, η Δήλωση Επιδόσεων καθώς και η ταυτότητα (CE) για τα παντζούρια είναι το ίδιο υποχρεωτικό να αποδίδονται στον πελάτη με την παράδοση των προϊόντων όπως και για τα τζαμιλίκια.

Η Θεμέλιο Software κατασκεύασε έναν επιπλέον μηχανισμό ώστε τόσο η Δήλωση Επιδόσεων (εικόνα 1) όσο και η Ταυτότητα (CE) των παντζουριών (εικόνα 2) να εκδίδονται αυτόματα από το πρόγραμμα παραγωγής και διαχείρισης κουφωμάτων Profil Gold.

Ο μηχανισμός διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν τη δυνατότητα να δίνουν πιστοποιητικά για τα παντζούρια που κατασκευάζουν από αρμόδιο φορέα και χρησιμοποιούν τη νέα έκδοση του
Profil Gold V48.

Δείτε τη δήλωση:

Δείτε επίσης:

Μπορείτε να επικοινωνείσετε με την εταιρεία καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00 για να ενημερωθείτε αναλυτικά.

Απάντηση