Τhe Architect Show 5: Futurespective-Βιώσιμες Πρακτικές & Νέα Μοντέλα Ζωής

Το Archisearch και η Design Ambassador επιμελούνται το συνέδριο στο the Architect Show 5 -tAS5- με τίτλο Futurespective: Bιώσιμες Πρακτικές & Nέα Μοντέλα Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023.


Συναρπαστικές δυνατότητες και τάσεις διαμορφώνουν το πεδίο της αρχιτεκτονικής. Στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο προωθούνται οι βιώσιμες πρακτικές στην αρχιτεκτονική και τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Υποστηρίζονται τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, η χρήση ανανεώσιμων υλικών, οι πράσινες υποδομές και στρατηγικές για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Κλείστε θέση για το the Architect Show 5 εδώ

Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία πόλεων που μπορούν να περπατηθούν, με μικτές αναπτύξεις που ενσωματώνουν οικιστικούς, εμπορικούς και ψυχαγωγικούς χώρους. Με την προώθηση ποικιλόμορφων και προσβάσιμων γειτονιών, μειώνεται η εξάρτηση από το αυτοκίνητο και ενισχύεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αλληλεπίδρασης εντός της κοινότητας. Σε αυτές τις πόλεις, οι ζωντανοί δημόσιοι χώροι, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμοι στη δημόσια σφαίρα, ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή και την πολιτιστική ζωτικότητα. Η ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στα συστήματα δημόσιων μεταφορών, δημιουργώντας περισσότερο βιώσιμες και δίκαιες επιλογές κινητικότητας.

Η κοινωνική ισότητα και ενσωμάτωση θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε κοινωνίες μεταβαλλόμενες ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Από την πόλη λοιπόν δεν μπορεί να λείπει η σύγχρονη, ποιοτική και προσιτή κατοικία και κοινωνική κατοικία. Σε αυτό το τοπίο, καθοριστικό ρόλο παίζει η ιστορική διατήρηση και προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση, αναγνωρίζοντας την αξία των ιστορικών κτιρίων και την ηθική της αναζωογόνησης των υφιστάμενων δομών για την προώθηση της βιωσιμότητας, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία μοναδικών περιβαλλόντων.

Φιλοσοφίες στο σχεδιασμό, τεχνικές, τεχνολογίες και υλικά συνεπικουρούν τους αρχιτέκτονες στο σχεδιασμό για νέες ανάγκες και νέα μοντέλα ζωής. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός, οι στρατηγικές αντοχής στις φυσικές καταστροφές, ο αειφόρος σχεδιασμός, τα έξυπνα κτίρια, ο βιοφιλικός σχεδιασμός, ο παραμετρικός σχεδιασμός και η τρισδιάστατη εκτύπωση, η χρήση νέων υλικών, η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα υποδεικνύουν ένα μέλλον όπου οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να είναι προσαρμοστικοί, τεχνολογικά γνώστες και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι για να δημιουργήσουν καινοτόμα και βιώσιμα δομημένα περιβάλλοντα.

Το the Architect Show_Futurepsective προσφέρει μία πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων πάνω σε ένα αναδυόμενο τοπίο, τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις του οποίου εξερευνούμε σταθερά. Με αφορμή τα έργα, τις εμπειρίες, την έρευνα και την κριτική τοποθέτηση των κορυφαίων αρχιτεκτόνων πάνω σε σχετικά θέματα του δημοσίου διαλόγου, το the Architect Show_Futurepsective φιλοδοξεί στη δημιουργία νοήματος, συνεργασιών και συμπόρευσης προς το μέλλον. Το Architects Talk_Futurepsective, θα διερκέσει 2 ημέρες και θα συμμετάσχουν σε αυτό κάποια από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας, αλλά και νέα και πολλά υποσχόμενα γραφεία.

Απάντηση