ΤΕΕ: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στα πλαίσια της ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019

Στρογγυλής Τραπέζης

Στα πλαίσια της ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΤΕΕ διοργανώνει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης.


Το θέμα της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης είναι «Η επόμενη μέρα για τον κλάδο της Οικοδομής: Κίνητρα, προκλήσεις, προοπτικές. Πως μπορεί η οικοδομή να γίνει ξανά ατμομηχανή της ανάπτυξης για τη χώρα;»

Η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Απάντηση