Συμπόσιο Αρχιτεκτονικής με θέμα «Άκτιστη Αρχιτεκτονική» στις 22-26/9/2017

Άκτιστη Αρχιτεκτονική

Στις 22 – 26/9/2017 θα πραγματοποιηθεί το συμπόσιο Αρχιτεκτονικής με θέμα «Άκτιστη Αρχιτεκτονική» στη Βέροια.[su_spacer size=”10″]

Ήδη, Άκτιστη Αρχιτεκτονική είναι η αρχιτεκτονική που διδάσκεται στις σχολές και τα ιδρύματα, ακόμη και στις περιπτώσεις που αναφέρεται σε κτίσματα – υλοποιημένα μεν, μα μυθοποιημένα δε, συνεπώς και από-υλοποιημένα.

Υπό την έννοια του αδόμητου ή και του μη-οικοδομήσιμου, κοινές ακαδημαϊκές παραστάσεις και εκπαιδευτικές αναφορές αποτελούν τα λάγνα ουτοπικά προοπτικά του Antonio Sant’ Elia, οι χειρόγραφες απεικονίσεις φανταστικών τοπίων του Lebbeus Woods, τα μητροπολιτικά στιγμιότυπα των Manhattan Transcripts του Bernard Tschumi, τα προσχέδια των κατοικιών I-X του Peter Eisenman, οι γεωμετρικές καταγραφές μιας «μάσκας της μέδουσας» του John Hejduk, οι μεσσιανικές πολεοδομικές επιθέσεις του Le Corbusier, οι παιγνιώδεις χαλύβδινες αναπαραστάσεις των Archigram, τα ατμοσφαιρικά κολάζ των Superstudio, οι οραματικές αποτυπώσεις του Yona Friedman, τα προοπτικά του Giambattista Piranesi, ή τόσα άλλα.

Άκτιστη διατείνεται πως είναι η αρχιτεκτονική της σχεδιαστικής έρευνας, της δημιουργικής πρωτοβουλίας ή και ονειροπόλησης. Μα και τα κτισμένα έργα που γνωρίζουμε, όπως θέλουμε να τα ξέρουμε, στο υπερπέραν ανήκουν, από το άπειρο συγκρατώνται, ακατοίκητα, αφηρημένα, ατιθάσευτα, φωτογραφήματα άκαμπτα ή παγερά, σαν άλλα φιγουρίνια, άοσμα, σε πόζες αγκυλωμένες, διαλεγμένες ανάμεσα σε αμέτρητες λειψές ή σκάρτες λήψεις.

Άκτιστη είναι η αρχιτεκτονική άνευ ανάθεσης, χωρίς πατρόνες, είτε θεωρηθεί ορφανή ή κι αν κριθεί απλώς αδέσμευτη. Άκτιστη είναι μια αρχιτεκτονική μη-αγοραία, άμισθη, ή δίχως εξαγορές· μια αρχιτεκτονική πλήρης και όχι πληρωμένη.

Άκτιστη είναι και η αρχιτεκτονική ως τέχνη του αυθόρμητου και του ορμέμφυτου, αυτή των αφελώς ερασιτεχνών, ήτοι εραστών της τέχνης τους. Άκτιστη είναι η αρχιτεκτονική η άτακτη, η απρόστακτη, αυτή που δε θέλει, δεν επιδιώκει να την κάνουν.

Η άκτιστη αρχιτεκτονική ορίζει μια Χώρα που δέχεται και προσδοκά τους «πρόσφυγες» του ρεαλισμού· είναι η εύκρατος ζώνη των Ονείρων, των μύθων που μας ζούνε και των παραμυθιών που μας γοητεύουν. Άκτιστη είναι η αρχιτεκτονική τοῦ βλύσαντος κόσμω, ανήκει στα τάγματα των άκτιστων δυνάμεων· είναι το κρησφύγετο της Άνοιξης, ενός ανοίγματος και μιας διόδου διαφυγής. Η αμιγώς «άκτιστη» αρχιτεκτονική ενέχει όμως περαιτέρω αντιφάσεις.

Είναι η αρχιτεκτονική που δε γίνεται· παραμένει αγέννητη, δεν αποτελεί έργο. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική που ίσως υπερβαίνει την αντίληψη μας· που δεν ανήκει στην κτίση και αντιβαίνει την κτήση ως κύριο χαρακτηριστικό του δικού μας οικοδομείν· αναιρεί την αρχιτεκτονική ως «ακίνητο», ως real estate. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική άλλη. Μια αρχιτεκτονική που δεν προκύπτει από την έκπτωση του ανθρώπινου γένους, από την Παραδείσου Έξοδο.

Ως δημιουργική πράξη μη-πτωτική, η αρχιτεκτονική αυτή δεν ενέχει σχίσματα μεταξύ μορφής και περιεχομένου. Είναι μια αρχιτεκτονική άχρηστη, που δεν αντιμετωπίζει διλήμματα περί στέγασης ή λειτουργίας.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Σχεδιαστικό | Δημιουργικό ερώτημα

Τριγώνου ΑΒΓ διχοτόμος διέφυγε στο υπερπέραν!

«Τέλος» και όραμα του εργαστηρίου είναι επιεικώς το ανθρωπίνως αδύνατο: η ψηλάφηση της αρχιτεκτονικής ενός «βασιλείου της επιθυμίας». Έτσι, η διοργάνωση διατείνεται ότι θα καθιδρύσει διακριτά πλαίσια ώστε κατά τη διάρκειά της να σχεδιαστεί ο «Οίκος» και ο «Κήπος» όπου κατοικούν τα όνειρα της αρχιτεκτονικής· ο δόμος και το περιβόλι (ή περιβάλλον) που θα στεγάσει την αρχιτεκτονική ονειροθήκη.

Υπηρετώντας το όραμα αυτό, οι δημιουργικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνών, καλών και εφαρμοσμένων. Πέρα από αρχιτεκτονικές κατασκευές, σχέδια, προπλάσματα και τρισδιάστατες απεικονίσεις, τα παράγωγα της δουλειάς μπορεί -ενδεικτικά- να εντάσσουν τη δημιουργία εικαστικών απεικονίσεων ή γλυπτικών κατασκευών και εγκαταστάσεων, και να εκτείνονται από τη σχεδίαση μιας αφίσας για την ονειροθήκη, σε θεατρικά δρώμενα.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Σε ποιους απευθύνεται το εργαστήριο

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες και δεν προϋποθέτει αρχιτεκτονική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να πορευθούν σε αντιστοιχία με τις δυνατότητές τους, την προηγούμενη εμπειρία τους και τους στόχους που θέτουν οι ίδιοι. Συνάδελφοι αρχιτέκτονες, πρόσφατοι απόφοιτοι αρχιτεκτονικών σχολών και σπουδαστές αρχιτεκτονικής, καλών τεχνών ή και εφαρμοσμένων τεχνών, θα έχουν ειδική παρακολούθηση από έμπειρους διδάσκοντες ώστε σχεδιαστικά να πορευθούν αναλόγως των ικανοτήτων τους.

Το εργαστήριο θα αναπτύξει ταυτόχρονα θεωρητική και κριτική προσέγγιση, συνεπώς προσκαλεί συμμετέχοντες/ουσες από φιλολογική, φιλοσοφική, ψυχολογική, κριτική κατεύθυνση να αναπτύξουν το θέμα υπό τη μορφή συγγραφικής και κειμενογραφικής δραστηριότητας. Τα δρώμενα περιλαμβάνουν και θεατρικές δραστηριότητες, οπότε προσκαλούνται συμμετοχές με έμφαση σκηνογραφική, σκηνοθετική και υποκριτική.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Διαδικασία υποβολής + Ζητούμενα αίτησης συμμετοχής

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τους ενδιαφερόμενους στο aristotheke@live.com μέχρι την 30η Αυγούστου 2017. Στο μήνυμα της αίτησης περιλαμβάνονται σύντομες απαντήσεις στα παρακάτω, συντεθειμένες ως ένα ενιαίο κείμενο (500 λέξεις):

  • Αναφορά ενδιαφέροντος (γιατί θέλετε να συμμετέχετε)
  • Πώς αντιλαμβάνεστε το θέμα του εργαστηρίου
  • Πως θα παρουσιάζατε τη συμβολή σας σε αυτό (ποιο το κίνητρό σας, ποια τα αναπαραστατικά, σχεδιαστικά ή και εικαστικά μέσα που μπορείτε να χειριστείτε). Η αναφορά αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί μετά την ανακοίνωση αποδοχής.

Συνημμένα στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα, ή μέσω συνδέσμου αποστέλλονται υπό μορφή αρχείων acrobat .pdf σε ένα ενιαίο αρχείο ως 10 ΜΒ (το πολύ) και έκτασης ως 15 σελίδων:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε ξεχωριστό αρχείο και με δική του μορφή ή οργάνωση – format)
  • Δείγμα επιλεγμένης δημιουργικής δουλειάς (σχεδιαστικής ή άλλης, που εσείς κρίνετε ως ενδεχομένως σχετική)
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 300 λέξεων υπό μορφή μιας παραγράφου κειμένου

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Αποδοχή Συμμετεχόντων

Οι αιτήσεις γίνονται για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (οι αιτήσεις εξετάζονται σε εβδομαδιαία βάση, χρονολογικά). Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν ως προς τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο εργαστήριο με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Με την αποστολή της αίτησής τους αποδέχονται ότι αυτή η κρίση είναι τελική.

Με την απάντηση (email) ως προς την αποδοχή της αίτησης, πρέπει να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής ώστε να διασφαλιστεί η θέση. Οι σχετικές πληροφορίες θα συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα αποδοχής.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Όροι παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι παρόντες στο χώρο του εργαστηρίου όλες τις ημέρες του (22-26 Σεπτεμβρίου) και να εξασφαλίσουν οι ίδιοι τους όρους παραμονής τους στην πόλη της Βέροιας καθώς και τις λοιπές πρακτικές παραμέτρους αυτής. Η επαφή της ομάδας συμμετοχόντων με τους διδάσκοντες κυμαίνεται κατά μέγιστο στις 6 ώρες την ημέρα (τρεις ώρες πρωινές, τρεις απογευματινές) ενώ η συμμετοχή στις περαιτέρω δραστηριότητες, ομιλίες, δρώμενα, κλπ. είναι προαιρετική, αλλά κρίσιμης σημασίας. Ο χώρος του Εκκοκκιστηρίου Ιδεών θα είναι ανοιχτός και
προσβάσιμος για δουλειά από τις 9 π.μ. ως τις 9 μ.μ.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Μέσα και πλάνο εργασίας

Τα μέσα για τις εργασίες στο εργαστήριο είναι ελεύθερα. Η γνώση κάποιων υπολογιστικών προγραμμάτων είναι προαιρετική, ενώ οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να προτείνουν τα μέσα της αρεσκείας τους, ή να το συζητήσουν με τους διδάσκοντες. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Εκκοκκιστηρίου Ιδεών.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Κόστος και έξοδα συμμετοχής

Το κόστος εγγραφής, για όσες αιτήσεις γίνουν αποδεκτές, είναι 50 ευρώ και συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση του πλήρους εργαστηρίου και όλων των δραστηριοτήτων, διαλέξεων, δρώμενων, επισκέψεων, ή παρουσιάσεων ανακοινωθούν.

Δεν καλύπτονται έξοδα παραγωγής του συμμετέχοντος (π.χ. κόστος εκτυπώσεων), ή γενικότερα έξοδα υλικών εργασίας – θα γίνει μέριμνα ώστε να μην προκύψουν υπέρμετρα έξοδα πέραν της προσωπικής βούλησης των συμμετεχόντων.

Κατόπιν επερωτήσεων των υποψηφίων, μπορεί να προταθεί από τους διοργανωτές και εκτός του παραπάνω κόστους, επιπλέον ειδικό πλάνο διαμονής ή και διατροφής στην πόλη της Βέροιας, για όσους/ες το επιθυμούν.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Σειρά Διαλέξεων

Μια σειρά ομιλητών θα κληθεί να χειριστεί την πολλαπλότητα των εννοιών του άκτιστου στην αρχιτεκτονική. Οι εισηγήσεις αυτές στόχο έχουν να εκφέρουν αντιπροσωπευτικές τοποθετήσεις επί του συνολικού θέματος, να θέσουν ζητήματα που εμπλέκουν πολλαπλά πεδία της διανόησης, και δυνητικά να συνδέσουν περαιτέρω επιστήμες ή ακόμη και γεωγραφικές περιοχές, εκπροσωπώντας ετερόκλητες ιδεολογικές ή φιλοσοφικές καταβολές.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται με τη συμβολή εκπροσώπων από διάφορες σχολές και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι ίδιοι ομιλητές θα συνδράμουν στη διδακτική διαδικασία κατά την παραμονή τους μαζί μας.

Περαιτέρω ενδιαφερόμενοι ομιλητές καλούνται να υποβάλλουν στο aristotheke@live.com μέχρι την 30η Αυγούστου 2017 την πρότασή τους, υπό μορφή ενός ενιαίου αρχείου acrobat.pdf, ως εξής:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 300 λέξεων υπό μορφή μιας παραγράφου κειμένου
  • Θέμα ομιλίας, σύνοψη της εισήγησης έκτασης ως 500 λέξεις, 5 κομβικούς όρους (key words), και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Οι διαλέξεις αυτές έχουν διάρκεια 20 λεπτών, απαιτούν τη φυσική παρουσία του ομιλητή και είναι ανοιχτές στο κοινό. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής των ομιλητών αφενός, αφετέρου δεν καλύπτονται οδοιπορικά ή άλλα έξοδα παρουσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν ως προς τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο συμπόσιο με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Με την αποστολή της αίτησής τους αποδέχονται ότι αυτή η κρίση είναι τελική.

ΑΚΤ*ΑΡΧ | Παράλληλες Δραστηριότητες

Η λίστα των παράλληλων δρώμενων θα ενημερώνεται διαρκώς.
Θεατρικό Μονόπρακτο: Ο Άγιος Αρχιτέκτων και το Άυλο Σπίτι – Ο Απόστολος Θωμάς στην Ινδία και το κατοικητήριο στον Παράδεισο.

Πηγή: sadas-pea.gr

Απάντηση