στόχος-τα-4-gw-αιολικών-ετησίως-για-τη-γερ

Στόχος τα 4 GW αιολικών ετησίως για τη Γερμανία ως το 2030

Απάντηση