Στις 12 Δεκεμβρίου ο πιλοτικός διαγωνισμός για τα φωτοβολταΐκα

Ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός για νέα φωτοβολταϊκά έργα αναμένεται να διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου και θα αφορά ισχύ τουλάχιστον 40 MW, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σήμερα, παρουσία του προέδρου της ΡΑΕ Νίκου Μπουλαξή, στην ειδική ενημερωτική ημερίδα της Αρχής (την οποία είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από τη web tv του energypress).

Η δημοπρασία θα αφορά δυο κατηγορίες: μέχρι 1 MW και πάνω από 1 MW, με εκ του νόμου καθοριζόμενο ανώτατο όριο ποσόστωσης το 20% για τη μικρή κατηγορία.

Επίσης, διευκρινίστηκε ότι σταθμός ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW δεν μπορεί να λάβει μέρος στη διαδικασία.

Ο κ. Διονύσης Παπαχρήστου παρουσίασε εκ μέρους της ΡΑΕ το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο η έκδοση της προκήρυξης¸ στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων αναμένεται μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ στις 9/10, “αναβίωσαν” άδειες για έργα συνολικής ισχύος 23 MW.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαχρήστου, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και άλλα έργα που έχουν ήδη λάβει όρους οριστικής σύνδεσης.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαχρήστου, για τα έργα κάτω του 1 MW, στα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής, εκτιμάται ότι η συνολικής ισχύς αυτών που έχουν ήδη λάβει όρους οριστικής σύνδεσης ανέρχεται σε 13 MW περίπου.  Για τα δε έργα άνω του 1MW, η συνολική ισχύς ανέρχεται σε περίπου 115 MW.

Υπάρχει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο 15 έργων συνολικής ισχύος 84,9 MW, καθώς και άλλα 50 έργα ισχύος 300 MW περίπου, από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο fast track.

Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι κάθε τελικά αναδειχθέν έργο θα έχει την υποχρέωση να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία σε 24 μήνες (για έργα ισχύος > 1MW) και 18 μήνες (για έργα ισχύος <1MW), ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προβλεφθεί σχετική ρήτρα (εν είδη εγγυητικής επιστολής) ύψους 4-5% της συνολικής επένδυσης, η οποία θα επιστρέφεται στον επενδυτή μετά από το προαναφερθέν διάστημα.

Η δημοπρασία θα είναι τύπου pay as bid, κάτι που προκύπτει άμεσα από την πρόβλεψη του νόμου σύμφωνα με την οποία κάθε συμμετέχων παίρνει την τιμή που κατοχύρωσε μέσω της διαδικασίας.

Τα από εδώ και πέρα βήματα που θα ακολουθηθούν μέχρις ότου τελικά ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία θα είναι τα εξής:

Μετά την έκδοση της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως συμμετέχοντες χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της cosmoONE, να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, καθώς και το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους ύψους 500 ευρώ.

Τα υποβληθέντα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τη ΡΑΕ, η Ολομέλεια της οποίας θα αποφασίσει για τον πίνακα των συμμετεχόντων.

Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων θα οριστικοποιηθεί ο πίνακας των συμμετεχόντων και ακολούθως θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των χρηστών με εικονικές δημοπρασίες.

Ο διαγωνισμός, όπως προείπαμε, αναμένεται να διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου και την ίδια ημέρα η ΡΑΕ θα ανακοινώσει με απόφασή της τα οριστικά αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία.

Απάντηση