SOS για τις υπερημερίες εκπέμπει ο ΣΠΕΦ

Το πρόβλημα των πολύμηνων καθυστερήσεων στις πληρωμές των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά, παρά τα επώδυνα μέτρα εξυγίανσης του κλάδου που έχουν ληφθεί, θίγει εκ νέου ο ΣΠΕΦ με επιστολή του προς τον υφυπουργό Ενέργειας, Ασημάκη Παπαγεωργίου. Ο ΣΠΕΦ επισημαίνει ότι παρότι έχει βελτιωθεί η λογιστική εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, μετά και τα κουρέματα εις βάρος των παραγωγών ύψους 308 εκατ. Ευρώ, οι υπερημερίες κυμαίνονται μεταξύ τριών και τεσσάρων μηνών, τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι μόλις 45 ημέρες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του συνδέσμου, τον Φεβρουάριο του 2015 το συσσωρευμένο λογιστικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (σύμφωνα με το δελτίο ΛΑΓΗΕ) θα έχει περαιτέρω συρρικνωθεί στα μόλις 86 εκατ. ευρώ δικαιολογώντας έτσι μέση λογιστική υπερημερία πληρωμών προς τις ΑΠΕ κατά μέγιστο 17 ημερών, ενώ μέχρι τον Ιούλιο 2015 το συσσωρευμένο έλλειμμα ευρισκόμενο στα 36 εκατ. ευρώ θα δικαιολογεί υπερημερία μόλις 7 ημερών. Όπως τονίζει ο ΣΠΕΦ “η αντιδιαστολή της ακμάζουσας λογιστικής με την παρακμάζουσα πραγματική εικόνα ναρκοθετεί βαρύτατα την προσπάθεια εξομάλυνσης που όλοι επιθυμούμε και ενεργά μέχρι σήμερα συνδράμαμε” μιας και ήταν από τους ελάχιστους φορείς των φωτοβολταϊκών που με έναν τρόπο συναίνεσε στα αναδρομικά μέτρα κατά των παραγωγών.

Ο ΣΠΕΦ αμφισβητεί ευθέως τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ θα εξοφληθούν για τα δεδουλευμένα τους μόλις η Επιχείρηση εισπράξει 180 εκατ. Ευρώ που της χρωστούν φορείς του δημοσίου τομέα καθώς είναι είναι φύσει αδύνατον όλοι αυτοί οι φορείς να κατανάλωναν ενέργεια αποκλειστικά από ΑΠΕ. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι άλλοι ιδιώτες παραγωγοί “βρώμικης” ενέργειας (πχ το φυσικό αέριο) πληρώνονται κανονικά εις βάρος των ΑΠΕ. Τι προτείνει ο ΣΠΕΦ Για την εξομάλυνση των πληρωμών προς τα φωτοβολταϊκά, ο ΣΠΕΦ προτείνει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και συμμετρία στην κατανομή της όποιας ανεισπραξιμότητας υφίσταται- ισομερώς ανάμεσα σε όλους τους παίκτες της χονδρεμπορικής αγοράς, συμβατικούς ή ΑΠΕ – όπως ακριβώς επιβαρύνονται και πληρώνουν συμμέτρως οι καταναλωτές το ομογενές, ενιαίο και αδιαίρετο μείγμα ηλεκτρισμού που καταναλώνουν (χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε ΑΠΕ και άλλες πηγές).

Επίσης προτείνει τη δημιουργία Μηχανισμού Διαχείρισης και Διασφάλισης Απαιτήσεων Πόρων ΑΠΕ (κυρίως του ΕΤΜΕΑΡ) από την Προμήθεια της οποίας αποτελεί υποχρέωση και κόστος στα πρότυπα των εκκαθαρίσεων του ΗΕΠ. Παράλληλος στόχος της παρέμβασης αυτής, πέραν της προφανούς ισομέρειας των ηλεκτροπαραγωγών στην χονδρεμπορική αγορά που συνεπάγεται, είναι η αλυσιτελής (δια της πίεσης δηλαδή από τον Διαχειριστή-Λειτουργό) επίσπευση των προσπαθειών της Προμήθειας για είσπραξη των λογαριασμών κατανάλωσης. Όσον αφορά στο θέμα των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης (της ΔΕΗ), ο ΣΠΕΦ εκτιμά ότι τα περιθώρια μείωσης του όγκου τους είναι σημαντικά, αρκεί να υπάρξει ενεργός διαχείριση τους, εντοπισμός και ποινολόγηση των αναίτια κακοπληρωτών, κατοπτρική επιβράβευση-κινητροδότηση των συνεπών πελατών και τέλος παροχή ευέλικτων λύσεων σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη και προφανώς τηρούν τις εισοδηματικές προδιαγραφές. Ο ΣΠΕΦ αναφέρει ότι η ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων φορέων στις παραπάνω προτάσεις είναι ανύπαρκτη με συνέπεια το ΕΤΜΕΑΡ να καταντά ταμειακό «μαξιλάρι» ύψους 1 δισ. Ευρώ ετησίως για τα οικονομικά του κρατικού μονοπωλίου, των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιριών του και να μην πηγαίνει στις ΑΠΕ, όπως θα έπρεπε.

Απάντηση