Σωληνουργεία Κορίνθου: Κερδοφόρο το 2015

Με κέρδη έναντι ζημιών έκλεισε το 2015 για τον όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Αναλυτικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0625 ευρώ) έναντι ζημιών 5,6 εκατ. ευρώ (ζημίες ανά μετοχή 0,0447 ευρώ) το 2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου κατέγραψε άνοδο της τάξης του 57% και διαμορφώθηκε σε 296,2 εκατ. ευρώ από 188,2 εκατ. ευρώ το 2014. Το μικτό κέρδος του Ομίλου τριπλασιάστηκε περίπου και διαμορφώθηκε σε 69,8 εκατ. ευρώ από 19,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου σημείωσαν επίσης αύξηση και ανήλθαν στο ύψος των 26,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2014. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ από ζημίες 4,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά τη χρήση 2015 διαμορφώθηκε στο ύψος των 116,2 εκατ. ευρώ έναντι 107,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 31/12/2015 σε 149,4 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι το 2015 το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου, επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς οδήγησε σε αναβολή πολλών ενεργειακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρόλα αυτά, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του, καθώς υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τα τρία ενεργειακά έργα που είχε αναλάβει στις ΗΠΑ και παράλληλα ολοκλήρωσε το μεγάλο επενδυτικό πλάνο το οποίο είχε ξεκινήσει το 2013 με την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ειδικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου που αφορά κυρίως τους υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους (LSAW), της μονάδας παραγωγής σωλήνων μήκους 24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων μήκους 24 μέτρων.

Ως προς τις οικονομικές προοπτικές, η εταιρεία επισημαίνει ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση για προϊόντα του ενεργειακού τομέα. Από την άλλη μεριά, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Εταιρίας, μετά και την ανάθεση προμήθειας 270.000 τόνων χαλυβδοσωλήνων για το έργο του TAP το οποίο θα παραδοθεί τα έτη 2016 και 2017, η διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το δολάριο σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα της πιο ανταγωνιστικά, καθώς και η χαμηλή τιμή των πρώτων υλών είναι παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την πορεία της Σωληνουργεία Κορίνθου. Διαθέτοντας συσσωρευμένη εμπειρία, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι πλέον σε θέση να συνδυάζει το πλεονέκτημα της μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας με την ευρεία γκάμα προϊόντων της, κατατάσσοντας τη στις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, παγκοσμίως.

Απάντηση