Σειρά σεμιναρίων από το ΚΑΠΕ
Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση σε κτίρια του δημοσίου

Ενεργειακή απόδοση, σεμινάριο από το ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ διοργανώνει το Μάιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα παρακάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια:

 • «Δυνατότητες & Προοπτικές για Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»
 • «Ενεργειακή Διαχείριση σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Ο ρόλος των Ενεργειακών Υπευθύνων»

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε εκπροσώπους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αναλυτικά:

«Δυνατότητες & Προοπτικές για Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προγραμματίζει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Δυνατότητες & Προοπτικές για Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς και Τεχνικούς Υπευθύνους καθώς και σε άτομα που εμπλέκονται στον προγραμματισμό και την ενεργειακή διαχείριση κτιρίων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα και προκειμένου να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων θα διεξαχθεί επαναληπτικά δύο φορές στην Αθήνα και μία φορά στη Θεσσαλονίκη στις κάτωθι ημερομηνίες:

 1. Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, ώρα 9:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 105 57, Αθήνα.
 2. Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, ώρα 9:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 105 57, Αθήνα.
 3. Τρίτη 30 Μαΐου 2017, ώρα 9:00 στο ξενοδοχείο Καψής, Μοναστηρίου 18, Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Νομοθεσία για την Ενεργειακή Απόδοση
 • Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης στο Δημόσιο Τομέα
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης για έργα Ενεργειακής Απόδοσης στο Δημόσιο
 • Μηχανισμοί Διακυβέρνησης & Εργαλείο Μέτρησης & Παρακολούθησης Μέτρων Πολιτικής για τη Ενεργειακή Απόδοση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν μια από τις διαθέσιμες ημερομηνίες και να εγγραφούν, αποστέλλοντας την αίτηση συμμετοχής, το αργότερο δύο εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι δωρεάν, αλλά ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

 • Πρόγραμμα: εδώ
 • Αίτηση συμμετοχής: εδώ

«Ενεργειακή Διαχείριση σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Ο ρόλος των Ενεργειακών Υπευθύνων»

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προγραμματίζει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ενεργειακή Διαχείριση σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Ο ρόλος των Ενεργειακών Υπευθύνων».

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά στους Ενεργειακούς Υπευθύνους των Κτιρίων του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και προκειμένου να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων θα διεξαχθεί επαναληπτικά δύο φορές στην Αθήνα και μία φορά στη Θεσσαλονίκη στις κάτωθι ημερομηνίες:

 1. Τρίτη 23 Μαΐου 2017, ώρα 9:00 στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Athens, Λ. Αμαλίας 10, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα.
 2. Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, ώρα 9:00 στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Athens, Λ. Αμαλίας 10, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα.
 3. Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, ώρα 9:00 στο ξενοδοχείο Καψής, Μοναστηρίου 18, Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Νομοθεσία για την Ενεργειακή Απόδοση
 • Βασικές Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης – Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Βασικές Αρχές Μέτρησης & Επαλήθευσης Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ενεργειακών Υπευθύνων για τα κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν μια από τις διαθέσιμες ημερομηνίες και να εγγραφούν, αποστέλλοντας την αίτηση συμμετοχής, το αργότερο δύο εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι δωρεάν, αλλά ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

 • Πρόγραμμα: εδώ
 • Αίτηση συμμετοχής: εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση