Παράταση της φάσης συνύπαρξης του σήματος UKCA τώρα και για τα δομικά προϊόντα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025

UKCA

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί πλέον μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η σήμανση CE υποτίθεται ότι θα αντικατασταθεί από τη σήμανση UKCA για πολλά δομικά προϊόντα.


Τώρα το “Department for Levelling Up, Housing and Communities” (www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain) στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε την Παρασκευή να παρατείνει τη φάση συνύπαρξης για το σήμα UKCA μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025.

Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές και οι διανομείς δομικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συνεχίσουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά με τη σήμανση CE. Αυτό προσφέρει στους κατασκευαστές την ευκαιρία να προετοιμάσουν τη μετάβαση στο σήμα UKCA με την ησυχία τους και να την ενσωματώσουν στη συνήθη ροή εργασιών τους. Το ift Rosenheim και οι εταίροι του UL και BSI είναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βασική διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κ. Αλέξανδρο Συμεωνίδη στο +30 2310 695520 και hellas@ift-rosenheim.de

Απάντηση