Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Επενδυτική Μέθοδο Εκτίμησης Ακινήτων»

Σεμινάριο-Ακίνητα

Μια από τις βασικότερες πτυχές των ακινήτων σήμερα είναι να αποτελουν επενδυτικά οχήματα μέσω του εισοδήματος που παράγουν από ενοικίαση.

Δεδομένων των πολύ χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις, αλλά και των αυστηρών κριτηρίων στα δάνεια, το παραγόμενο εισόδημα από τα ακίνητα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών, και ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε αγορές επενδυτικών ακινήτων.

Θεματολογία

Εισαγωγή. Είδη επενδύσεων και επιλογή του κατάλληλου συντελεστή απόδοσης (ARY, Equated Yield, Reversionary Yield, Equivalent Yield, Target Rate of Return, Discount Rate, Capital Rate και Initial Yield). Άμεση Κεφαλαιοποίηση. Παραδοσιακές Επενδυτικές Μέθοδοι (Term and Reversion και Hardcore Layer), DCF (ανά έτος και ανά περιόδους).

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε:

  • Επενδυτές Ακινήτων
  • Μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν το αντικείμενο
  • Μεσίτες
  • Εκτιμητές που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους.

Πλεονεκτήματα Σεμιναρίου

  • Κατανόηση Αγοράς Ακινήτων
  • Επίλυση Πρακτικών Προβλημάτων
  • Χρήση Υπολογιστικού Φύλλου MS-Excel
  • Συμπλήρωση Απαιτούμενων Ωρών CPD, για TEGOVA / RICS (η έγκριση εναπόκειται στον αρμόδιο φορέα)

Εισηγητής: Θωμάς Δημόπουλος

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Δυτέρα, 5 Νοεμβρίου, 17:00 – 21:00
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, 17;00 – 21:00

Τοποθεσία διεξαγωγής: Online, Live, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το γραφείο σας.

Κόστος Συμμετοχής: 100 ευρώ

Δηλώστε συμμετοχή: εδώ

Πηγή: noesys.net

Απάντηση