ΣΕΜΑΣ: Σε συνεργασία με το ΚΕΚ Διαβαλκανικό διοργανώνει Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων

ΣΕΜΑΣ-Σεμινάρια

Σας ενημερώνουμε ότι το ΣΕΜΑΣ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ διοργανώνουν Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος «Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2018» – ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.


Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το σεμινάριο είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιείται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα). Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2019.

Οι συμμετέχοντες, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς, λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200,00€ καθαρά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί έως 49 εργαζόμενους.

Για περισσοτερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310940160 ή 2310567547

Απάντηση