ΣΕΜΑΣ: Επιδοτούμενα Σεμινάρια ΛΑΕΚ

ΣΕΜΑΣ

Το Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου & Σιδήρου (ΣΕΜΑΣ) σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει για το έτος 2019 και στα πλαίσια της προκήρυξης ΛΑΕΚ 1-49 επιδοτούμενα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 40 ωρών.


Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το σεμινάριο είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιείται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).

Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα γίνει το Φθινόπωρο του 2019.

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς, λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Με την αποπληρωμή του προγράμματος ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200,00 ευρώ καθαρά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι.

  • Υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενου: συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργαζόμενο δηλώνοντας την επιχείρηση που απασχολείται.
  • Υπεύθυνη δήλωση στα πλαίσια του GDPR: συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργαζόμενο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ.
  • Αίτηση συμμετοχής εργαζόμενου: συμπληρώνεται από τον κάθε εργαζόμενο χωριστά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Φ/Α Τραπεζικού Βιβλιαρίου -IBAN
  • Φ/Α Νόμιμου παραστατικού που να αποδεικνύει το ΑΦΜ
  • Φ/Α Αποδεικτικού ΑΜΚΑ
  • Υ/Δ Επιχείρησης απασχόλησης
  • Υ/Δ Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Φ/Α Αποδεικτικού Εκπαιδευτικού Επιπέδου

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση άμεσα και εξασφαλίστε μία θέση στα σεμινάρια.

Να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Μόλις συμπληρωθούν όλα τα δικαιολογητικά να αποσταλούν στο παρακάτω ΦΑΞ: 700 700 0301 ή σκαναρισμένα στο e-mail: [email protected] και να κρατήσετε τα πρωτότυπα μέχρι την υλοποίηση του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΣΕΜΑΣ, τηλ: 2310 940160, e-mail: [email protected]

Απάντηση