ΣΕΚΑ: Κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001: 2015

ΣΕΚΑ-ISO-9001-2015

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου είναι πλέον κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001: 2015.


Ο ΣΕΚΑ σε συνεργασία με την Swiss Approval Technische Bewertung AE, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για:

  • Σχεδιασμό
  • Διοίκηση
  • Διαχείριση και Υλοποίηση Κοινοτικών
  • Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Απάντηση