Σε λειτουργία ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

φωτοβολταϊκός-σταθμός-ΕΤΒΑ

Σε δοκιμαστική λειτουργία βρίσκεται ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 5 μεγαβάτ (MW) που ανέπτυξε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή του Λαγκαδά.

Ο σταθμός αυτός έχει εξασφαλίσει εικοσαετή σύμβαση πώλησης της παραγόμενης πράσινης ενέργειας με τον Διαχειριστή ΑΠΕ (ΔΑΠΕΕΠ), μετά από επιτυχή συμμετοχή στον πιλοτικό διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός θα παράγει 7,4 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως, αποσοβώντας την έκλυση περίπου 6.300 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με βάση τη μεθοδολογία πιστοποίησης κατά EMAS και τους πιο πρόσφατα δημοσιευμένους (2018) συντελεστές εκπομπής για το ενεργειακό μείγμα της χώρας (το οποίο έχει βελτιωθεί με την ολοένα και λιγότερη χρήση λιγνίτη).

Θα απαιτούνταν 9.400 στρέμματα δάσους ή αλλιώς 470.000 δέντρα για να απορροφηθεί ισοδύναμη ποσότητα CO2 με φυσικό τρόπο.

Η παραγόμενη ενέργεια αρκεί για να καλύψει πλήρως τις ετήσιες ανάγκες 2.000 νοικοκυριών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, η ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού σταθμού δημιουργεί συνολικά 160 εργατοέτη σε βάθος εικοσαετίας (τοπικά και υπερτοπικά).

Το 80% από αυτά αφορούν την ανάπτυξη και κατασκευή του σταθμού, ενώ τα υπόλοιπα τη λειτουργία και συντήρηση του σταθμού σε βάθος εικοσαετίας.

Οι περισσότερες θέσεις εργασίας αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα μας.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει αναπτύξει, εκμεταλλευθεί και μεταβιβάσει σε τρίτους, φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 15,5 MW.

Ο συγκεκριμένος σταθμός κατασκευάστηκε για λογαριασμό της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. από την εταιρεία Juwi Hellas (θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και διεθνώς), με φωτοβολταϊκά της εταιρείας Jinko Solar (μεγαλύτερου παραγωγού φωτοβολταϊκών πλαισίων παγκοσμίως) και αντιστροφείς της εταιρείας SMA (μεγαλύτερου παραγωγού αντιστροφέων στην Ευρώπη).

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση