Σε διαγωνισμούς για φωτοβολταϊκά 3 GW θα προχωρήσει η Γαλλία ως το 2020

Η Γαλλία προχωρά σε νέους διαγωνισμούς για 3 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών ως το 2020, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας.
Συνολικά θα διεξαχθούν έξι διαγωνισμό από 500 μεγαβάτ με έναρξη το 2017, ώστε να εξασφαλιστεί μια σταθερή πορεία στις νέες εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, ο κλάδος θα μπορέσει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του και να λάβει επιχειρηματικές αποφάσεις με αξιοπιστία και διαφάνεια.
Οι διαγωνισμοί θα αφορούν φ/β μεγέθους από 500 κιλοβάτ ως 17 μεγαβάτ και οι προσφορές για τον πρώτο θα γίνουν δεκτές μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2017. Σε κάθε διαγωνισμό, τα 300 μεγαβάτ θα αφορούν φ/β άνω των 5 μεγαβάτ, τα 135 μεγαβάτ έργα 500kW-5MW και τα υπόλοιπα 65 μεγαβάτ θα αφορούν φ/β σε στέγες.

Απάντηση