Σχεδόν 8,5 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στους παραγωγούς ΑΠΕ

ΑΠΕ

Σύμφωνα με τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού ασφαλείας εφοδιασμού, επιστρέφεται αναλογικά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνολικό ποσό ύψους 8.429.496,12 €, όπως ενημέρωσε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ.


Τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα που αναγράφουν το αντίστοιχο ποσό επιστροφής ΜΤΑΕ για το έτος 2016 ανά παραγωγό ΑΠΕ (τα ονόματα των αρχείων αυτών καταλήγουν σε _m) αναρτήθηκαν μαζί με τα ενημερωτικά σημειώματα μηνός Οκτωβρίου 2017.

Ο ΛΑΓΗΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι για τα εν λόγω Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα επιστροφής ΜΤΑΕ για το έτος 2016 δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού από τους παραγωγούς.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση