Σαμβέλ Ζατικιάν – ΕΝΚΑΣ: Η εκπαίδευση στο Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής ΠΟΒΑΣ FPC, είναι ένα πραγματικό εργαλείο στην καθημερινότητα των συναδέλφων

Σε μία επίκαιρη συνέντευξη μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Profil, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικότερου Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας στον Κλάδο του Αλουμινίου δίνουν τις απαντήσεις σε καίρια θέματα, που απασχολούν τους Κατασκευαστές και γενικότερα των Μεταλλικών Κατασκευών.


Ο κ. Σαμβέλ Ζατικιάν, Ταμίας του Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας απαντά:

Κύριε Ζατικιάν, ως νέος στο προεδρείο της ΕΝΚΑΣ, από τη θέση του Ταμία αλλά και επί σειρά ετών επαγγελματίας του Κλάδου που έχετε παρακολουθήσει αρκετά προγράμματα εκπαίδευσης, θεωρείτε ότι η κατάρτιση και η εξειδίκευση των Κατασκευαστών είναι από τις βασικές επιδιώξεις της ΕΝΚΑΣ. Πώς εξελίσσεται το θέμα της εκπαίδευσης των συναδέλφων σας και παράλληλα η σύνδεση του Κλάδου με την δημόσια τεχνική εκπαίδευση;

Θεωρώ ως κατασκευαστής ότι έχουμε ανοίξει ήδη το δρόμο της σύνδεσης του Κλάδου με τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση και το δρόμο της μαθητείας στις επιχειρήσεις του Κλάδου.

Οι συνάδελφοί μου και εγώ προσωπικά έχουμε συμμετάσχει σε επισκέψεις μαθητών ΕΠΑΛ σε εταιρείες του Κλάδου προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την αμείλικτη πραγματικότητα που μαρτυρά ότι υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ της προσφερόμενης εκπαίδευσης και της ζήτησης εξειδικευμένων τεχνιτών στην αγορά εργασίας.

Το πόσο σημαντικό θεωρούμε στην ΕΝΚΑΣ το θέμα της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κάποιος από το πλήθος και την ποιότητα των σεμιναρίων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Πολλοί συνάδελφοι έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης και έχουν πραγματικά ωφεληθεί αρκετά δίνοντας λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας.

Σε συνέχεια των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε η επίσημη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων επαγγελματιών του Κλάδου σε δύο θεματικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα του Τεχνίτη Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου και στην ενεργειακή αποδοτικότητα εξοικονόμηση ενέργειας στις κατασκευές Αλουμινίου και Σιδήρου των κτιρίων.

Πιστοποιήσεις έχουν αποκτήσει αρκετοί συνάδελφοι από διαπιστευμένους φορείς. Εξαιρετική βοήθεια για τους κατασκευαστές αποτελεί το ΠΟΒΑΣ FPC.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία διαπίστωσε ότι υπάρχει ανάγκη από ένα νέο, σύγχρονο, απλό και πλήρες Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής, προσαρμοσμένο στις ελάχιστες ανάγκες του συνάδελφου κατασκευαστή κουφωμάτων.

Θεωρώ ότι η εκπαίδευση στο Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής ΠΟΒΑΣ FPC, που προηγείται του ελέγχου επάρκειας του κατασκευαστή από Σύμβουλο της Ομοσπονδίας και της τελικής απονομής του σήματος είναι ένα πραγματικό εργαλείο, στην καθημερινότητα των συναδέλφων.

Απάντηση