Rusal: Δημοσιεύει την εκθεσή της για την αειφορία για το 2020

Rusal-αειφορία

Η RUSAL δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια έκθεσή της για την αειφορία για το έτος 2020, έτος που κυριαρχείται από την πανδημία COVID-19, η οποία έφερε περαιτέρω προκλήσεις στη βιομηχανία.


Η δέσμευση της RUSAL στην ατζέντα της αειφόρου ανάπτυξης ισχυρίζεται ότι έχει ενισχυθεί από τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19. Δουλεύοντας για λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, με βιωσιμότητα στην πρώτη γραμμή της προσοχής τους, προσφέροντας έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια στις τοπικές κοινότητες, η RUSAL εστίασε σε όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Εταιρεία έχει αποδείξει τη δέσμευσή της για αειφορία με την εφαρμογή περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις επτά προτεραιότητες του ΟΗΕ.

Η έκθεση της RUSAL διαρθρώνεται γύρω από τις βιώσιμες εξελίξεις της εταιρείας, χωρίζοντας την ανάπτυξη στις κατηγορίες: κοινότητα, οικολογία και διαχείριση.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης εμφανίζονται παρακάτω:

Βιώσιμη κοινότητα

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της RUSAL το 2020 ήταν η κατασκευή των ιατρικών κέντρων που δημιουργήθηκαν για την καταπολέμηση του COVID-19. Εφοδιασμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και κατασκευή σε σύντομο χρονικό διάστημα, το συνολικό κόστος κατασκευής κοστίζει περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ρούβλια στη Ρωσία και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Βιώσιμη Οικολογία

Ακολουθώντας τη δέσμευση της εταιρείας για μια διαφανή προσέγγιση σχετικά με τις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2015, η RUSAL ισχυρίζεται ότι είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο της βαθμολογίας Carbon Disclosure Project (CDP) το 2020. Η RUSAL απονεμήθηκε μετάλλιο στην περίφημη βιώσιμη ανάπτυξη του EcoVadis.

Βιώσιμη διαχείριση

Το 2020, οι πωλήσεις αλουμινίου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με την επωνυμία ALLOW αυξήθηκαν περισσότερο από 1,7 φορές. Το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων ALLOW είναι μικρότερο από 4 τόνους ισοδύναμου CO2 ανά τόνο αλουμινίου.

Στις αρχές του 2021, η RUSAL ανακοίνωσε μια φιλόδοξη στρατηγική για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050 ως μέρος της πρωτοβουλίας Net Zero. Η εφαρμογή αυτών των σχεδίων θα συμβάλει στην πλήρη αποκάλυψη του δυναμικού της Εταιρείας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Evgenii Nikitin, Γενικός Διευθυντής της RUSAL, σημείωσε:

«Ο κόσμος κινείται προς την ενσωμάτωση των αρχών του ESG σε ορισμένους καθοριστικούς παράγοντες της επιχείρησης, επομένως η βάση του στρατηγικού μας οράματος είναι η κοινωνική ευθύνη, η μετάβαση σε μια πράσινη βιομηχανία αλουμινίου και η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050».

Ο Evgeny Shvarts, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου της RUSAL, επικεφαλής του Κέντρου Υπεύθυνης Χρήσης Φυσικών Πόρων, Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, σχολίασε:

«… Η αειφόρος ανάπτυξη και η περιβαλλοντική ευθύνη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις επιχειρήσεις… Η διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχονται στην κοινωνία, τις αρχές, τους επενδυτές και τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αυξάνεται συνεχώς. Μόνο έτσι θα μπορούν οι επιχειρήσεις για να κερδίσετε εμπιστοσύνη και αναγνώριση».

Η RUSAL ετοιμάζει και δημοσιεύει αναφορές αειφορίας σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς, τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου και των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την Ένωση Πρωτοβουλίας Διαχείρισης Αλουμινίου από το 2006.

Η έκθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της RUSAL για το 2020 έχει πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από τη διεθνή εταιρεία ελέγχου και συμβούλων EY.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά, επισκεφθείτε: rusal.ru

Απάντηση