ΡΑΕ: Χορήγησε άδεια ηλεκτροπαραγωγής σε αιολικό ισχύος 3.9 MW στην Αλεξανδρούπολη

ΡΑΕ

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορήγησε η ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ENERGYSPOT ΕΒΡΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,9 MW και αποτελούμενος από 1 ανεμογεννήτρια ισχύος 3,9 MW.


Ο αιολικός σταθμός βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Να σημειωθεί ακόμη ότι η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών, ενώ επιδέχεται ανανέωση για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Σε επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε την σχετική απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της Διαύγεια.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση