Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το BIMplement σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Το BIMplement ήταν ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάρκειας 36 μηνών, στο οποίο συμμετέχουν 9 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες: Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Λιθουανία και Πολωνία και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017.


Ο κύριος στόχος ήταν η βελτίωση της ποιότητας στη διαδικασία κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) με τη χρήση του ΒΙΜ ως φορέα πληροφοριών και υποστηρικτή της διαδικασίας μάθησης εντός των έργων και μεταξύ των έργων.

Το BIMplement υλοποίησε μεγάλης κλίμακας εκπαίδευση, συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ευέλικτη μεθοδολογία προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με την ενσωμάτωση τεχνικών σχετικών με το ΒΙΜ. Εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 1.400 επαγγελματίες (εργάτες και υπάλληλοι) και η μεθοδολογία δοκιμάστηκε σε 49 έργα κατασκευής ή ανακαίνισης στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Οι εταίροι του έργου BIMplement συνεργάστηκαν για την εφαρμογή πρακτικών εργαλείων μάθησης με τη βοήθεια του BIM σχετικά με τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας (nZEB), που απευθύνονται σε επαγγελματίες της κατασκευαστικής αλυσίδας. Η μέθοδος BIMplement δοκιμάστηκε σε διάφορους πειραματικούς χώρους και εργαστήρια και βελτιωνόταν συνεχώς μέσω ανατροφοδότησης.

Τα αποτελέσματα αυτής της καινοτόμου προσέγγισης για τις δεξιότητες BIM και nZEB στα εργοτάξια θα συζητηθούν σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιαστούν τρία εργαλεία και μεθοδολογίες BIMplement που αναπτύχθηκαν για την προαγωγή της μάθησης μέσω ΒΙΜ στο χώρο εργασίας, όπως τα εργοτάξια για τους δύο τομείς της αεροστεγανότητας και του αερισμού των κτιρίων. Θα παρουσιαστούν περισσότερα για την εργαλειοθήκη BIMplement, και το BIMplement FIT 2.0 container mobile training, προκειμένου οι γνώσεις να αποτελέσουν έμπνευση για εφαρμογή και σε άλλες χώρες.

Πληροφορίες για τη διαδικτυακή εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση