Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος 800€ στις επιχειρήσεις

προϋποθέσεις

Η ΓΣΕΒΕΕ σε σημερινή επιστολή της προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, και τον Υφυπουργό Οικονομικών ζητά να αρθούν συγκεκριμένοι περιορισμοί που προκύπτουν από τις προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος 800€ στις επιχειρήσεις.


Αναλυτικότερα οι προϋποθέσεις:

  • Αποκλείονται οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 5 άτομα προσωπικό χωρίς να είναι αντιληπτός ο λόγος αυτού του περιορισμού. Έχουμε ήδη προτείνει να διευρυνθεί το πλαίσιο αυτό και να συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έως και 10 άτομα προσωπικό υπολογιζόμενου σε 10 ετήσιες μονάδες εργασίας.
  • Αποκλείονται επιχειρήσεις που το τελευταίο εξάμηνο έχουν υποβάλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ θεωρούμενες ως αδρανείς. Η μηδενική δήλωση ΦΠΑ δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο προσδιορισμού των αδρανών επιχειρήσεων δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, κυρίως επειδή εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων όπου για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000€) ευρώ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Κατά συνέπεια θα πρέπει αυτός ο περιορισμός να αρθεί. Αποκλείει μια κατηγορία επιχειρηματιών που πιθανότατα έχει περισσότερο ανάγκη το βοήθημα αυτό.

Απάντηση