πρωτοπορία-της-κίνας-στην-ηλιακή-ενέρ

πάρκο

πάρκο

Πρωτοπορία της Κίνας στην ηλιακή ενέργεια – Εγκαινιάστηκε γιγάντιο φωτοβολταϊκό πάρκο 2,2 GW

Απάντηση