Πρόταση για πλωτό αιολικό πάρκο 50 MW

πλωτό-αιολικό-πάρκο

Έτοιμοι να συμβάλουν με περίπου 40MW, είτε με την ανάπτυξη νέων έργων είτε με την επέκταση των υφιστάμενων αιολικών πάρκων με την προσθήκη κάποιων νέων θέσεων ανεμογεννητριών, είναι τα μέλη του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ) σύμφωνα με χθεσινή τους επιστολή προς τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη.

Κοινός σκοπός όλων μας πρέπει είναι η ισοζυγισμένη και δίκαιη περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, η κάλυψη των εθνικών στόχων των ΑΠΕ για το 2020 με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αναφέρει προς τον υπουργό ο ΣΑΕΚ, που προφανώς θεωρεί ότι η αιολική ενέργεια έχει τον δικό της ρόλο στους στόχους για το 2020.

Ο Σύνδεσμος προτείνει να δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ τη δημιουργία μιας ειδικής κατηγορίας για την αιολική ενέργεια με τελική κατάληξη την ένταξη αυτών των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

Θα αφορά συμβόλαιο ορισμένου χρόνου με τη μέθοδο του καθορισμού κατώτατης τιμής. Αυτό, αναφέρει ο ΣΑΕΚ, γίνεται διεθνώς για τέτοια ώριμα έργα.

Η πρόταση βασίζεται σε πρόσφατες μελέτες του Συνδέσμου, για το κόστος αποφυγής του ηλεκτρισμού, ώστε να μπορούν κατά το ελάχιστο τα έργα να χρηματοδοτηθούν.

Κι αυτό επειδή, όπως εξηγούν, η κατασκευή ενός αιολικού πάρκου για την οποία απαιτείται προσδιορισμός κατάλληλης περιοχής, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων και καταγραφή αιολικού δυναμικού για 1 – 2 χρόνια, τελική χωροθέτηση, αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία, απαιτεί οπωσδήποτε μεγαλύτερη αρχική επένδυση τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο από τα φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα ΑΠΕ.

«Αν τρέξουν οι διαδικασίες και το υπουργείο σας είναι σε θέση πριν το τέλος του 2018 να εξαγγείλει συγκεκριμένο σχέδιο που αφορά στην αιολική ενέργεια, δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε τα έργα σε πλήρη λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο του 2020 νοουμένου ότι το Υπουργείο Ενέργειας ενισχύσει όπου χρειαστεί τη διαδικασία με άλλη Αρχή ή Υπηρεσία της Δημοκρατίας, όσον αφορά στις σχετικές άδειες που ανήκουν σε εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση στο σχέδιο», αναφέρει ο ΣΑΕΚ στην επιστολή του προς τον υπουργό.

Μάλιστα είναι έτοιμοι να καταθέσουν και εγγυητική πιστής εκτέλεσης του κάθε έργου με βάση το μέγεθος έκαστου και στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Ο Σύνδεσμος, διά του Προέδρου του Άκη Έλληνα, προτείνει επίσης να τεθεί από κοινού -κυβέρνησης και ΣΑΕΚ- στο μικροσκόπιο, η δυνατότητα για δημιουργία ενός πλωτού αιολικού στη θάλασσα, της τάξης των 50 – 60MW με τη συμμετοχή ως εταίρους του ΣΑΕΚ, της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος που έχει εμπειρία σε τέτοιες καινοτόμες προτάσεις.

Υπάρχει δυνατότητα να αντληθούν σοβαρά κονδύλια από την ΕΕ για ένα τέτοιο έργο, σημειώνει ο ΣΑΕΚ.

Τέλος, ο ΣΑΕΚ συμφωνεί με υφιστάμενους Κανόνες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, που προβλέπουν ότι για έργα πέραν των 8MW θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προβάλλει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία κάνουν ακριβείς προβλέψεις για 72 ώρες ως προς την παραγωγή των αιολικών πάρκων, κάτι που συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση