Πρόσωπα του Κλάδου: Θεόδωρος Καρράς

“Ξέρει να θέτει στόχους αλλά το σπουδαιότερο γνωρίζει πως να τους υλοποιεί”.


Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω Ιούλιος του 1997 και ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του περιοδικού “Profil Hellas” διαβαζουμε την συνέντευξη του επιχειρηματία Θόδωρου Καρρά.

Γνωστή προσωπικότητα στον Κλάδο Αλουμινίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
των εταιρειών Aluminco AE και Panel AE, βάζει την προσωπική του σφραγίδα σε αυτό το τεύχος, μας αναλύει τις απόψεις του και διατυπώνει τις θέσεις του για τα τεκταινόμενα του χώρου.

1> Η σκληρή δουλειά σε συνδυασμό με τις κατάλληλες επιλογές είχαν σαν αποτέλεσμα
την ανάπτυξη και την γρήγορη καθιέρωση των επιχειρήσεων μου στο χώρο.
2> Μια υγιής επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για την επιμόρφωση των ανθρώπων της τόσο αυτών που έρχονται σε επαφή με την αγορά όσο και αυτών που κατευθύνουν την παραγωγική διαδικασία.

Απάντηση