Πράσινη Δόμηση με το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Πράσινη Δόμηση «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Η «πράσινη δόμηση» δεν είναι ένας εναλλακτικός τρόπος κατασκευής αλλά η εξέλιξη της κατασκευής, που η εποχή επιτάσσει να είναι «φιλική» προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Έχει να προσφέρει πλεονεκτήματα που μέχρι σήμερα έμοιαζαν αδύνατα όπως η μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Το κτήριο σχεδιάζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να εκμεταλλεύεται όλες τις παραμέτρους που δρουν προς όφελος του ενεργειακά (αρχιτεκτονική, προσανατολισμός, φυσικός φωτισμός και αερισμός, φύτευση κ.α.).

Η σύγχρονη τεχνολογία κτηριακού κελύφους (τοιχοποιία, παράθυρα κτλ) μπορεί σχεδόν να μηδενίσει τις θερμικές απώλειες εξοικονομώντας ενέργεια και διατηρώντας τη θερμότητα των εσωτερικών χώρων.

Όμως οι πράσινες εφαρμογές απευθύνονται και σε υφιστάμενα κτήρια στα οποία με στοχευμένες παρεμβάσεις μπορεί να επιτευχθεί η ενεργειακή τους αναβάθμιση και προς την κατεύθυνση αυτή βοηθούν και προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον».

Η εφαρμογή θερμοπρόσοψης στην εξωτερική τοιχοποιία και η αντικατάσταση κουφωμάτων με καινούρια ενεργειακών προδιαγραφών είναι κάποιες από τις παρεμβάσεις, οι οποίες αναβαθμίζουν σημαντικά το κτιριακό κέλυφος επιτυγχάνοντας οικονομία στην ενεργειακή κατανάλωση έως και 45%.

Στο πλαίσιο της «πράσινης δόμησης» εντάσσονται και τα βιοκλιματικά κτήρια, τα οποία για να επιτύχουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, εστιάζουν στον προσανατολισμό, στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων, στη σκίαση και τον αερισμό.

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα (όπως ηλιακοί τοίχοι, θερμοκήπια κ.ά.) μπορεί να επιφέρουν επιπλέον ενεργειακά οφέλη.

Οι ηλιακοί τοίχοι έχουν στην εξωτερική τους πλευρά, σε μικρή απόσταση από την τοιχοποιία, τζάμι και λειτουργούν ως ηλιακοί συλλέκτες, μεταφέροντας τη θερμότητα στον εσωτερικό χώρο.

Σημαντική θεωρείται η φύτευση των εξωτερικών χώρων και η χρήση νερού και ψυχρών υλικών για τα δάπεδα του περιβάλλοντος χώρου, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας του κτηρίου τους θερμούς μήνες.

Ιδανική λύση αποτελούν τα φυλλοβόλα δένδρα, τα οποία προσφέρουν σκίαση το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα «απογυμνώνονται» και επιτρέπουν στις θερμές ακτίνες του ήλιου να ζεστάνουν το κτήριο.

Τέλος, οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την μόνωση του κτηρίου και κατ΄ επέκταση το μικροκλίμα.

Πηγή: greenagenda.gr

Απάντηση