ΠΟΒΑΣ: Τεχνική Οδηγία Τοποθέτησης Κουφωμάτων – Πρώτη Ενότητα

ΠΟΒΑΣ-Τεχνική-Οδηγία

Η έως τώρα έμφαση σε θέματα ποιότητας των εξωτερικών κουφωμάτων έχει εστιαστεί κυρίως στην ποιότητα του κουφώματος στο «ράφι» πάντα σε συνδυασμό με τις σχετικές πιστοποιήσεις σε εργαστήρια δοκιμών, αλλά δε συμπεριλαμβάνει στον επιθυμητό βαθμό και την τελική ποιότητα που θα εισπράξει ο πελάτης με το κούφωμα τοποθετημένο στην οικία του.


Έτσι η διαδικασία της τοποθέτησης είναι προσωπική υπόθεση του κάθε τοποθετητή, που τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται μόνον στη μια διάσταση της, δηλαδή τη στήριξη.

Τοποθέτηση κουφώματος συνεπάγεται συνεργασία με την τοιχοποιία και επιλογή κατάλληλων υλικών στερέωσης, μόνωσης και στεγάνωσης.

Και όλα αυτά διότι το κούφωμα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως σχηματικά δείχνονται στο σχήμα 1.1 που ακολουθεί:

Από όλα τα ανωτέρω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών για την ορθή τοποθέτηση.

Βασικός στόχος της παρούσας Τεχνικής Οδηγίας είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές και ορθές πρακτικές για την τοποθέτηση των κουφωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα:

Άρθρο του Νίκου Κεραμίδα (Επιστημονικός Σύμβουλος της ΠΟΒΑΣ).

Απάντηση