ΠΟΒΑΣ: Συνεργασία με τη Θεμέλιο Software για το ΠΟΒΑΣ FPC

ΠΟΒΑΣ FPC ProfilGold

ΠΟΒΑΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την εταιρεία Θεμέλιο Software για την παροχή υποστήριξης στους κατασκευαστές που θέλουν να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής.

Η ΠΟΒΑΣ έχει αναπτύξει το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής ΠΟΒΑΣ FPC το οποίο απευθύνεται σε όλους τους κατασκευαστές κουφωμάτων. Η εταιρεία Θεμέλιο Software αναπτύσσει εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα για τους κατασκευαστές κουφωμάτων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας πρόκειται να αναπτυχθεί μία ειδική έκδοση του λογισμικού ProfilGold η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά στους κατασκευαστές οι οποίοι θα έχουν την πιστοποίηση ΠΟΒΑΣ FPC.

Η νέα έκδοση θα παρέχει όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες του λογισμικού ProfilGold, ενώ επιπλέον θα υπάρχουν όλα τα σχετικά και απαραίτητα έντυπα για την εύκολη εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής ΠΟΒΑΣ FPC. Η έκδοση ProfilGold – ΠΟΒΑΣ FPC θα δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να τηρεί, εφόσον το επιθυμεί, τα απαραίτητα έντυπα / αρχεία και σε ηλεκτρονική μορφή μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Θα αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για τον πιστοποιημένο κατασκευαστή στην εκτέλεση των καθημερινών εργασιών του και στην τεκμηρίωση της δουλειάς του.

Η νέα έκδοση θα παρέχει στους κατασκευαστές τις δυνατότητες κοστολόγησης, έκδοσης προσφοράς, υπολογισμού & παραγγελίας υλικών, σχεδιασμού σύνθετων κατασκευών, βελτιστοποίησης κοπών, κάλυψης αναγκών CE, ΠΟΒΑΣ FPC, προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ“, παρακολούθησης αποθήκης για προφίλ & εξαρτήματα.

Η έκδοση ProfilGold – ΠΟΒΑΣ FPC θα παρέχεται στους Πιστοποιημένους Κατασκευαστές σε ειδικές προνομιακές τιμές αγοράς, ενώ θα ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις για το συμβόλαιο συντήρησης του λογισμικού. Στόχος είναι ο σύγχρονος κατασκευαστής κουφωμάτων να έχει τα απαραίτητα εφόδια σε ελκυστικές τιμές.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πιστοποίηση ΠΟΒΑΣ FPC παρέχει τα παρακάτω οφέλη:

  1. Τεκμηρίωση εφαρμογής απέναντι σε ελέγχους από δημόσιες υπηρεσίες (ΓΓΒ)
  2. Εργαλείο Marketing
  3. Φιλικό προς τον κατασκευαστή
  4. Απονομή έπειτα από έλεγχο
  5. Συνεχής επικαιροποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

  • Την ΠΟΒΑΣ στο τηλέφωνο 210 64 53 740 (καθημερινά 09.00 έως 16.00) ή στο e-mail: povaspovas@gmail.com
  • Το Θεμέλιο Software στο τηλέφωνο 210 99 52 961-2 (καθημερινά 09.00 έως 17.00) ή στο e-mail: themelio123@gmail.com

Απάντηση