ΠΟΒΑΣ: Συναντήσεις με το ΙΜΕ και ενδιάμεσο φορέα εκπόνησης μελετών για λογαριασμό του ΟΟΣΑ

Διαδοχικές συναντήσεις εργασίας πραγματοποίησε στις 20 και 23 Μαΐου η Πανελλήνια Ομοσπονδία με το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, για θέματα που αφορούν τις πιστοποιήσεις και την συμβατότητά τους με τα διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα, τον εμπλουτισμό του επαγγελματικού περιγράμματος με θέματα που αφορούν τον κατασκευαστή μεταλλικών κατασκευών, την ενίσχυση του συνεργατικού σχηματισμού και της σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε, καθώς και την χρηματοδότηση για την συνέχιση της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του κλάδου.
Επίσης κατατέθηκαν απόψεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και το υπάρχον επιχειρηματικό περιβάλλον, σε ενδιάμεσο φορέα ο οποίος πραγματοποιεί σχετική μελέτη για λογαριασμό του ΟΟΣΑ.
Η ΠΟΒΑΣ επί πλέον με την συνεργασία του ΙΜΕ συμμετέχει σε μία προσπάθεια βελτίωσης των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται μέσω ΟΑΕΔ και αφορούν τον κλάδο των δομικών κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πιο επιτυχημένου και αποτελεσματικού συστήματος άμεσα συνδεδεμένου με τις ανάγκες της αγοράς.
Αντιπροσωπία της ΠΟΒΑΣ θα μεταβεί στην Γερμανία τον επόμενο μήνα, προκειμένου να συνεργαστεί για το θέμα αυτό με συναδέλφους από την Γερμανία και την Αυστρία.

Απάντηση