ΠΟΒΑΣ: Συμμετοχή σε θεματικό εργαστήριο

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κος Θεόφιλος Παγιάτης μετά από πρόσκληση, εκπροσώπησε τον κλάδο σε Θεματικό Εργαστήριο που διοργάνωσε ο ΟΑΕΔ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19 Ιουνίου στο ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ, με αντικείμενο την Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου «Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας & Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών».

[su_spacer size=”10″]Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 από ένα διακρατικό σχήμα, με επικεφαλής τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους εξής εταίρους:  το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το φορέα για τη Νεολαία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Εργασία CJD Maximiliansau (Γερμανία), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επαγγελματικής Κατάρτισης EVTA (Βέλγιο) και το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης BFI-OOE (Αυστρία)

Στο Workshop συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρου του Έργου από Αυστρία, Γερμανία και Βρυξέλλες, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών που απασχολούνται στον κλάδο Κατασκευαστών Αλουμινίου – Σιδήρου, εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δημόσια ΙΕΚ και σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ.

Αναλύθηκαν και περιγράφηκαν τα κύρια παραδοτέα του Έργου, τα οποία ενδεικτικά αφορούν την ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κλάδου, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τους μαθητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν σχετικές ειδικότητες, την εκπόνηση πανευρωπαϊκής έρευνας για τις ανάγκες του κλάδου, αλλά και μια περιγραφή προϋποθέσεων ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να μετατραπούν σε ποιοτικούς χώρους μάθησης μέσα στον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο του Workshop διερευνήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το έργο θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου και πρόκειται να πραγματοποιηθεί Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων στα μέσα Ιουλίου στην Αθήνα, καθώς και απολογιστικό Συνέδριο στα τέλη του ίδιου μήνα στις Βρυξέλλες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει συμβάλλει ενεργά σε διάφορους τομείς, όπως τεχνογνωσία, πληροφόρηση επιχειρήσεων και εξειδικευμένη γνώση για τον κλάδο.

Απάντηση