ΠΟΒΑΣ: Σεμινάριο και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών στις Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των κατασκευαστών ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Κατεργασίας Μετάλλου Ν. Μαγνησίας σε συνεργασία με την ΠΟΒΑΣ οργάνωσαν και διεξήγαγαν σεμινάριο τεχνικής κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών στο θεματικό αντικείμενο «Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 8-12/11/2016 στο Βόλο και συμμετείχαν 22 επαγγελματίες του κλάδου. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολούθησε πιστοποίηση των τεχνικών προσόντων έπειτα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την TUV AUSTRIA HELLAS στις 23/11/2016.

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκφράστηκε ως ανάγκη των επαγγελματιών και ως επιθυμία του Συνδέσμου Βιοτεχνών Κατεργασίας Μετάλλου Ν. Μαγνησίας και της ΠΟΒΑΣ, καθώς μόνο μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα της τυπικής αναγνώρισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την κατάρτιση.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ κος Θεόφιλος Παγιάτης επισκέφθηκε τον Βόλο στις 11/11/16 και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συναδέλφους του σωματείου για το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης  και την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Από την συζήτηση προέκυψε η ανάγκη της ενίσχυσης της ομάδας εργασίας που ασχολείται με τις μεταλλικές κατασκευές.

Ο κ. Παγιάτης δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα προβλήματα στο Δ.Σ προκειμένου να δοθούν λύσεις άμεσα. Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΒΑΣ η συνέχιση του έργου και η πιστοποίηση περισσότερων συναδέλφων, έτσι ώστε να αποκτήσει ο επαγγελματίας του κλάδου όλα τα απαραίτητα εφόδια αντιμετώπισης των προκλήσεων που συναντά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Απάντηση