ΠΟΒΑΣ: Προτάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τον τομέα δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

ΠΟΒΑΣ-ΙΕΠ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία μετά από σχετική πρόσκληση και αφού πραγματοποίησε σύσκεψη στα γραφεία της, κατέθεσε τις προτάσεις της στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σχετικά με τον Τομέα Δομικών Έργων, για την διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου και τη δημιουργία δεύτερης ειδικότητας.


Η ΠΟΒΑΣ φυσικά καταβάλλει προσπάθειες για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και την σύνδεσή της με τις επιχειρήσεις του κλάδου μέσω του θεσμού της μαθητείας.

Με τις συγκεκριμένες προτάσεις, προτείνει στο Ι.Ε.Π. εξειδίκευση στις κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό ή εναλλακτικά δύο επιπλέον μαθήματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών.

Τα μαθήματα αυτά να αφορούν γενικές γνώσεις γύρω από τις κατασκευές αλουμινίου – σιδήρου και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αναβάθμιση του κτιριακού τομέα.

Η συνεργασία της ΠΟΒΑΣ με τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα από τις δράσεις του διακρατικού προγράμματος για την μαθητεία, METVET.

Απάντηση